Başarsoft Blog

Başarsoft olarak, uzmanlarımız tarafından hazırlanan bilgilendirici ve güncel içeriklerimizi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Network Analizi

Temelde Coğrafi Bilgi Sistemleri’ndeki ağ analizi yollar, nehirler, altyapı ve daha fazlası gibi çeşitli coğrafi unsurlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleme sürecini ifade eder. Bu…

cografi-is-zekasi-ic1

Coğrafi İş Zekası

Coğrafi verilerin iş analitiği araçlarıyla birleştirilmesiyle elde edilen Coğrafi İş Zekası, etkileşimli içgörüler elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Uygulamaların, müşterilerin ve pazarların…

Metadata (Metaveri)

Metadata, kısaca veri hakkındaki veri olarak tanımlanabilir. Farklı türdeki bilgi kaynaklarını tanımlamak, sınıflandırmak ve yönetmek için tanımlayıcı bilgi sağlar. Daha basit bir ifadeyle, metadata…

Sayısallaştırma

Sayısallaştırma, altlık haritalar yardımıyla harita üzerinde yer alan mekânsal unsurların dijital ortamda vektör olarak çizilmesidir. Coğrafi bilgi sistemlerinde, sayısallaştırma önemli bir role…

Yoğunluk Haritası

Yoğunluk haritası, belirli bir değişkenin coğrafi bir alanda dağılımını ve yoğunluğunu gösteren bir görsel temsildir. Bu harita, kentsel planlama ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda…

Triangulation (Üçgenleme)

Triangulation (Üçgenleme) yöntemi, ayrık olarak dağılmış nokta kümesinden devamlı bir yüzey temsili oluşturmak için coğrafi bilgi sistemleri ve bilgisayar grafiklerinde kullanılan…

cografi-sorgu-blcvr

Coğrafi Sorgu

Coğrafi sorgu, konuma özgü bilgilere yönelik hedeflenmiş bir arama veya istektir. Belirli coğrafi parametrelere dayalı olarak, bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) programının veritabanında…

enterpolasyon-blcvr

Enterpolasyon

Enterpolasyon (İnterpolasyon), bilinen değerlerden bilinmeyeni tahmin etme yöntemidir. Bilinen veri noktaları arasındaki eksik değerleri tahmin etme ve doldurmada önemli bir rol…

Hava Kirliliği Haritası

Hava Kirliliği Haritası

Hava kirliliği haritaları, aynı zamanda hava kalitesi haritaları olarak da bilinen, belirli coğrafi bölgelerdeki hava kirliliği seviyelerini gösteren görsel temsillerdir. Bu haritalar…

vektor-veri-data-blcvr

Vektör Veri Nedir?

Vektör veri, Coğrafi Bilgi Sistemleri‘nde (CBS) konum ve nitelik bilgilerini içeren coğrafi objelerin temsili için kullanılan bir veri türüdür. Vektör veri, konumsal verileri nokta…

Raster Veri Nedir?

Raster veri, ızgara veya resim verisi olarak bilinen, bilgiyi temsil etmek için hücreler veya piksellerin bir ızgarasını kullanan bir dijital veri türüdür. Her ızgara hücresi piksel….

ortofoto-3

Ortofoto Nedir?

Ortofoto, yeryüzüne ait 3 boyutlu koordinat (x, y, z) bilgisini içeren hava görüntülerinin yamukluk ve yükseklik hataları giderilerek, ölçekli ve mevcut bozulmalardan arındırılarak…

lidar-nedir

LiDAR Nedir?

LiDAR, bir başlangıç noktasından başlayarak çevre objelere gönderilen ışınların çarpması ve başlangıç noktasına geri dönmesinde geçen süreden yararlanarak başlangıç noktası ve obje…

sayisal-yukselik-modeli-dem-ic

Sayısal Yükseklik Modeli (DEM)

Sayısal Yükseklik Modeli (DEM), yeryüzünün ve üzerinde yer alan doğal ve yapay unsurların konum ve yükseklik bilgilerini kullanarak yeryüzünün modellenmesidir. “Sayısal Yükseklik…

izohips-ic

İzohips Haritası

İzohips (Eş Yükselti Eğrisi), yeryüzü üzerinde deniz seviyesinden başlayarak aynı yükseklik değerini barındıran noktaların birleştirilmesi ile meydana gelen kapalı eğrilerdir. Deniz….

cografi-harita-cvr1

Coğrafi Harita

Coğrafi harita, bir düzlem üzerinde coğrafi unsurlarla ve koordinat ızgarasıyla beraber yeryüzünün bir parçasını gösteren belirli bir ölçeğe sahip haritalardır. Harita, belirli bir…

topografya-haritasi-cvr-blog

Topoğrafya Haritası

Topoğrafya Haritası, yeryüzünün bir parçasının doğal ya da yapay detaylarını belirli bir ölçek boyutunda bir düzlem üzerinde eş yüksekti eğrileri ile gösterilmesidir. Bu haritalar arazinin…

mesafe-hesaplama-blog-cvr

Mesafe Hesaplama

Mesafe hesaplama, iki noktanın birbirlerinden ne kadar uzak olduklarının sayısal olarak ifade edilmesidir. Haritacılıkta iki nokta arasındaki mesafe, kuş uçumu mesafe ve yol mesafesi olarak ikiye…

distance-matrix-blog-cvr

Distance Matrix (Mesafe Matrisi)

Distance Matrix (Mesafe Matrisi), birden çok noktanın birbirlerine göre olan mesafelerinin yer aldığı bir matristir. Matris element bilgisi olarak A ve B noktaları arasındaki süre ve mesafe bilgisini…

ndvi-analizi-blog-cvr

NDVI Analizi

NDVI (Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi), herhangi bir alanda yer alan bitki örtüsünün yoğunluğunu, sağlıklı veya sağlıksız olma durumunu analiz ederek ortaya koyan bir…

akilli-sebekeler-blog-cvr

Akıllı Şebekeler

Akıllı şebekeler, iş gücünü azaltan, ekonomik açıdan verimli, yüksek kaliteyi ve güvenli sunmayı amaçlayan, enerjiyi kaynaktan tüketime en uygun şekilde ve sürdürülebilir aktaran…

dilsiz-harita-blog-cvr

Dilsiz (Boş) Harita

Dilsiz harita, üzerinde yazı, şekil vb. olmayan, genel olarak sınırların gösterildiği boş haritadır. Dilsiz haritalar renkli ya da renksiz olarak gösterilebilir. Renksiz il sınırları veya ülke sınırları gösterilen…

Fiziki Harita Renkleri Renklendirme

Fiziki Harita

Fiziki harita, yeryüzü oluşumlarının (dağ, tepe, göl, ova, akarsu vb.) fiziki özelliklerini belli bir ölçekte ve bir düzlem üzerinde yükseltilerine göre belirlenen renkler ile gösterilmesidir. Fiziki haritaların özellikleri…

harita-nedir-blog-cvr

Harita Nedir?

Harita, belirli bir kullanım amacı için, yeryüzünün veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün belirli bir orana göre küçültülerek, harita bilgisinin özel işaretler ile bir düzlem üzerinde gösterilmesidir. Harita tanımı…

navigasyon-blog-cvr

Navigasyon Nedir?

Navigasyon, Türkçe’ye seyir ya da seyrüsefer olarak çevirilebilir, ancak birçok teknolojik terim gibi bu kelime de Türkçeleşmiş bir kelime olarak dilimize “Yol Kılavuzu” anlamında girmiştir. Blog yazımızda sizlere…

tematik-harita-blog-cvr

Tematik Harita Nedir?

Tematik harita, vektör veri üzerinde mekana ait bilgilerin seçilen konu ile ilişkili olarak sınıflandırılması, renklendirilmesi ve semboller kullanılarak gösterilmesidir. Tematik haritalar…

akilli-sehirler-blog-cvr

Akıllı Şehirler

Akıllı şehirler (Akıllı kentler), çevreye uyumlu fiziksel, dijital ve insan sistemleri ile kişilerin yaşam kalitesini artıran; modern, rekabetçi, fonksiyonel ve sürdürülebilir bir gelecek sunan; ileri yaşamsal…

Satış Bölge Planlama 3

Territory Planner Nedir?

Territory Planner (Satış Bölgesi Planlama Yazılımı), Başarsoft tarafından geliştirilmiş, koordinatı elde edilmiş siparişlerin hangi distribütör/araç/şube bölgesinden gönderileceğini tayin eden, coğrafi bölge…

CBS Uzmanı

CBS Uzmanı Nedir?

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uzmanı, araziden ya da görüntüler üzerinden toplanan grafik ve öznitelik verilerini düzenleyen, birleştiren, depolayan, güncelleyen, verileri sorgulamalar ve coğrafi analizler için coğrafi…

uzaktan-algilama-egitimi

Uzaktan Algılama

Uzaktan algılama, yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde onlarla fiziksel bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniğidir. Bir başka deyişle uzaktan algılama; hava araçları ve uydular aracılığı ile…

guncel-harita-blog-cvr

Türkiye Güncel Harita Üreticisi

Güncel harita, içinde bulunan zaman bakımından önemi olan ve bir anlam taşıyan; gerçek dünyadaki karşılıklarının değişmesiyle haritada yer alan verilerin de zamana göre birlikte güncellendiği haritalardır. Başarsoıft’un…

saha-is-gucu-mn

Saha İş Emri Nedir?

Saha iş emri, iş süreçlerinin başından sonuna kadar saha ekiplerinin tek bir merkezden yönetildiği bir görev takip sistemidir. Birçok firmada yapılan işlerde başarılı olmanın önemli kriterlerinden biri saha…

Başarsoft Firma Profilini İncelediniz mi?

Ürünlerimiz/Çözümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi