University References

Adıyaman
University

Kırşehir Ahi Evran
University

Akdeniz
University

Anadolu
University

Ankara
University

Çanakkale On Sekiz
Mart University

Çankırı Karatekin
University

İzmir Dokuz Eylül
University

Eskişehir Teknik
University

Fırat
University

Gazi
University

Giresun
University

Hacettepe
University

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
University

Harran
University

Hitit
University

İstanbul Teknik
University

Kastamonu
University

İzmir Katip Çelebi
University

Kocaeli
University

Burdur Mehmet Akif
Ersoy University

Mardin Artuklu
University

Mustafa Kemal
University

Niğde Ömer Halisdemir
University

Orta Doğu
Teknik University

Pamukkale
University

Selçuk
University

Sivas Cumhuriyet
University

Kahramanmaraş Sütçü
İmam University

Yıldız Teknik
University

Zonguldak Bülent
Ecevit University

Follow Us on Social Media