Eğitim Video: Temel CBS

Bu videoda; coğrafi bilgi sisteminin yeteneklerinden ve kullanıldığı bazı alanlardan bahsedilmektedir.

CBS Ne İşe Yarar?

CBS, coğrafi yapıya sahip olan problemleri çözmeyi amaç edinmekte ve aşağıdaki basit soruların yanında daha kompleks yapıdaki sorulara da çözüm arayabilmektedir:

→ Herhangi bir kararı aldığımda hangi alanlar etkilenmektedir?

→ X bölgesinde veya noktasında ne var?

→ Belli güzergahı olan nehir taştığında hangi alanları içine almaktadır?

→ Yeni yapılacak okullar, belirli yürüme mesafelerine göre nerelere yapılmalıdır?

→ Herhangi bir yatırım için en uygun yer neresidir?

→ Benim verilerim ne gibi bir dağılım göstermekte?

→ İstanbul – Ankara otoyoluna bağlı tali yollar nelerdir?

→ Ne tür alanlar İzmir – Ankara otoyolunu kesmektedir?

→ İzmir bölgesinde A nesnesinden kaç tane vardır?

→ Yağmur yağdığında hangi alanlar, hangi derecede erozyon riskini taşımaktadır?

→ Yerleşime veya tarıma en elverişli alanlar nerelerdir?

→ Deprem riski taşıyan bölgeler nerelerdir?

→ Olası bir depremde tehlike altında olacak binalar, bunların yıkılma olasılıkları ve tehlike altında olan kişiler kimlerdir?

Bilgilerin sayısal olarak artışıyla bunları kontrol etmek ve yorumlamak da doğal olarak zorlaşmaktadır. Buradan hareketle CBS nokta, çizgi ve alan konseptine dayandığından, kuruluşların coğrafi tabana dayanan bilgilerinde karar vermelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Yani CBS hem güçlü bir veri tabanı yönetimi, hem yüksek kaliteli çizim ve coğrafi analiz yeteneği hem de karar destek mekanizması özelliklerinin tümünü içinde barındırmaktadır. Bu da CBS’yi diğer tüm sistemlerden bir adım öne taşır.