Etiketleme

Bu videoda; Harita üzerinde etiketler oluşturmak için MapInfo’nun etiketleme özelliklerini nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.

Bu derste, harita üzerinde etiketler oluşturmak için, MapInfo’nun etiketleme özelliklerini nasıl kullanacağımızı öğrenmenin yanı sıra, harita üzerine başlık ve bunun gibi diğer açıklayıcı yazıların nasıl yazıldığını da göreceğiz.

Kapsanan Özellik ve Konular

  • Otomatik Etiketleme
  • İnteraktif Etiketleme
  • Etiket Ayarları
  • Etiketleri Düzenleme, Silme, Kaydetme
  • Kozmetik Katman Kullanımı
  • Başlık Oluşturma
  • Kozmetik Objeleri Kaydetme

Pratik Kullanım

Bazen, haritaya bakan kişiye yardımcı olmak üzere, harita üzerindeki sokakların, şehirlerin, ülkelerin ya da diğer coğrafi nesnelerin isimleri gibi açıklayıcı notları veya her ülkedeki satış seviyeleri gibi grafikleri, haritanın üzerine eklemek isteyebilirsiniz. Bu şekilde, haritayı inceleyen kişilerin, harita üzerindeki bilgileri analiz etmesini kolaylaştırabilirsiniz.