DepremRiskim Logo

Deprem Hasar Tahmin Uygulaması: DepremRiskim

Deprem hasar tahmin uygulaması DepremRiskim, bulunduğunuz binalara ait deprem zarar görebilirliği hakkında bilgi veren bir uygulamadır.

“Deprem sorununa en büyük önlem, güvenli yapılarda yaşamaktır.”

DepremRiskim'in Öne Çıkan Özellikleri

Sismik Bölge Belirlenmesi

Sismik Bölge Derecesinin Belirlenmesi

Binanın Harita Üzerinden Belirlenmesi

Binanın Harita Üzerinden Belirlenmesi

Binaya Ait Zarar Tahmin Raporu

Binaya Ait Tahmini Zarar Raporu

Başarsoft’un DepremRiskim Uygulaması Nedir?

DepremRiskim Mobil Uygulaması, binanın zarar görebilirliğine ilişkin bir tahmin raporu oluşturulabilmesi için geliştirilmiş, bir deprem hasar tahmin uygulamasıdır.

Analizi yapılacak bina koordinat bilgisi haritadan seçilerek ya da GPS konum bilgisi kullanılarak binanın konumu belirlenir. Binaya ait adres bilgileri, fotoğraflar, yapım yılı bilgisi ile FEMA (FEDERAL ACİL DURUM YÖNETİM KURUMU) -154 standartlarına göre hazırlanmış görsellerden bina tipi ve varsa düşey veya plan düzensizliği bilgileri seçilir.

FEMA-154 Standartlarında belirtilen Sismik Bölge Derecelerinden Düşük, Orta, Orta-Yüksek, Yüksek, Çok Yüksek değerlerine göre skor hesabı yapılması sonucunda bu binaya ait bir hasar tahmin raporu oluşturulmaktadır.

Oluşturulan rapor tamamen kullanıcının sunmuş olduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanacak olup, hızlı bir ön değerlendirme niteliğindedir. Binanın gerçek deprem dayanıklılığı ancak uzmanların yapacağı detaylı analiz ve incelemelerle ortaya koyulabilir. Bu nedenle uygulama tarafından üretilen rapor resmi işlemlerde kullanılmamaktadır. Bu uygulama standart binalar içindir.

DepremRiskim Uygulama Ekranı 2
DepremRiskim Uygulama Ekranı 1
DepremRiskim Uygulama Ekranı 5

Uygulamayı Nasıl İndirebilirim?

DepremRiskim uygulamasını AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak aşağıdaki butonlara tıklayarak indirebilirsiniz.

DepremRiskim AppStore
DepremRiskim Google Play
Huawei AppGallery Button

Deprem Performansı Nedir?

Deprem dayanıklılığı standartları, yeni yapılacak binaların ve bina türü yapıların deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirleyen deprem yönetmeliği tarafından sağlanmaktadır.

Eski dönemlerde oluşturmuş olan deprem yönetmeliği, 2007 yılında yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Yönetmeliğine göre yapıların daha az performansına sahip olmasına neden olduğu için yapıların inşa yılı bu konuda önemli bir kıstas oluşturmaktadır.

Başarsoft tarafından geliştirilen DepremRiskim Mobil Uygulaması içerisinde binanın yapım yılına ait bilgi girişi yapılarak bu kriter, skor hesabı içeriğine eklenmektedir.

DepremRiskim ile Binaların Hızlı Deprem Performansı Nasıl Hesaplanır?

Kullanıcı, cihazında konum erişimine izin vererek bulunduğu konumda veya harita üzerinde işaretleyerek seçilen bina konumu üzerinde analiz yapabilmektedir. Haritada yer seçiminden sonra Başarsoft Reverse-Geocode servisleri ile adres bilgisi koordinata dönüştürülerek binanın bulunduğu bölgeye ait sismik dereceler hesaplanmaktadır. Böylelikle binanın hangi sismik bölgede olduğu bilgisi sismik haritadaki değerler ile kesiştirilerek hesaplanmaktadır. Kullanıcı FEMA Standartlarına göre hazırlanmış bina görselleri ve açıklamalarından ilgili binaya ait bina tipi seçimi yapabilmektedir. Bina da varsa düşey düzensizlik ve/veya plan düzensizliği ile ilgili seçimler yine FEMA Standartlarına göre hazırlanmış görseller içerisinden kullanıcı tarafından seçilerek toprak tiplerine göre farklı skor hesapları yapılmaktadır.

FEMA-154’de belirtildiği üzere değerlendirme skoru S=1, bir bina için beklenen yer sarsıntısının meydana gelmesi durumunda 10’da 1 büyük hasar olasılığını gösterir. S=2 100’de 1, S=3 1000’de 1 büyük hasar olasılığına karşılık gelir. Yüksek S skoru iyi deprem performansını, düşük S skoru olası zayıf deprem performansını gösterir. Genelde S skoru 2’den küçük ise binanın deprem performansının yeterli olmayabileceği ve can güvenliği tehlikesi oluşturabileceği değerlendirilir. 2 değerinden düşük çıkan herhangi bir skorun olması durumunda binanın depreme dayanıklılığı ile ilgili bir uzmanla görüşülmesi konusunda kullanıcıya tavsiye verilmektedir. Eğer deprem sonrası oturulabilme veya kullanılabilme performansı isteniyorsa, S=3 veya daha üzeri bir skor uygun olacaktır.

DepremRiskim Ph1

Deprem Performansı Raporu Nasıl Elde Edilir?

DepremRiskim Mobil Uygulaması üzerinden kullanıcının eklemiş olduğu binaya ait konum, bina yılı, bina kat bilgisi, bina tipi varsa binaya ait düzensizliklerin seçimi sonucunda konumdan elde edilen depremsellik verileri kullanılarak binanın bulunduğu bölgedeki sismik dereceye göre skor hesabı yapılmaktadır. Zemin tipi bilgileri ile birlikte analiz raporu elde edilmektedir. Bu rapor binanın deprem performansı ile ilgili tahmini değerler vermekte, ayrıntılı bir analiz yaptırmak için ilgili konuda uzman olan kişilerle görüşülmesi tavsiye edilmektedir.

DepremRiskim deprem hasar tahmin mobil uygulaması üniversite iş birliği ile geliştirilmiştir. Bu uygulamanın amacı deprem farkındalığı oluşturmaktır. Uygulama ücretsizdir ve herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Bu uygulama herhangi bir sigorta amacı gütmemektedir. Sadece bilgilendirme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Binanın depremselliğini ölçmek için ileri seviye analizler gerekmektedir. Bu analizler konu uzmanları ile beraber yürütülmelidir.

Başarı Hikayelerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz/Çözümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi