Seçim İşlemleri

Bu videoda; MapInfo tablolarındaki kayıtların nasıl seçileceğini öğreneceğiz.

Bu derste, MapInfo tablolarındaki kayıtları seçme pratiği yapacağız. Seçim butonları ile harita (ekran) üzerinden seçim yapmanın yanısıra doğrudan veritabanından sorgulamalar da yapacağız. Bu bize, veritabanındaki belirli şartları sağlayan kayıtları seçme-filtreleme imkânı sağlayacaktır.

Kapsanan Özellik ve Konular

 • Seçilen Kayıtların İstatistiği: İstatistik Aracı
 • Objeyi Tekli Seçme: Seç Aracı
 • Çoklu Seçim: Dikdörtgen Seçimi Aracı
 • Yarıçap İçinde Seçim Yapma: Çember Seçimi Aracı
 • Poligon İçinde Seçim Yapma: Poligon Seçimi Aracı
 • Alan İçindekileri Seçme Butonu: Sınır Seçimi Butonu
 • Yapılan Tüm Seçimleri Kaldırma: Seçimi Kaldır Butonu
 • Seçimi Tersine Çevirme Aracı:
 • Seçim İsmi Değiştirme
 • Sorgulama İle Kayıt Seçme (Veri baz alınarak yapılan seçim)
 • Seçim ve Sorguları Kaydetmek
 • Seçimi Kaldırma

Pratik Kullanım

MapInfoda kullandığınız tablolar çok büyük olabilir. Çoğu zaman da bu verilerin sadece bir kısmı ile çalışabilirsiniz. MapInfo birkaç şekilde bunu bize sağlar. Harita üzerinden veri seçme (ekrandan seçme) işlemini yapan araçlar olduğu gibi, verisayfasındaki verilerden sadece belirli şartları sağlayanların seçilmesi – filtrelenmesini sağlayan sorgulamalarda yapabilirsiniz.