MapInfo’da Sorgulama İşlemeleri ve SQL

Bu videoda; SQL diyalog kutusunu kullanarak, basit sorgulama işlemlerinden başlayarak en kompleks coğrafi ve ilişkisel sorgulamaları öğreneceksiniz.

Kapsanan Özellik ve Konular

  • SQL Seçimi kutusunun kullanımı
  • Verilerin filtrelenmesi ve yeni veri oluşturma
  • Sorguların saklanması
  • İlişkisel sorgulamaların yapılması
  • Coğrafi ilişkilerin sorgulanması
  • Coğrafi özelliklerin hesaplanması (uzunluk-alan)

Pratik Kullanım

Kullanılan tablolardaki bilgilerden özet bilgiler elde etmek istenir. Bu durumlarda MapInfo SQL diyalog kutusunu kullanılır. Bu diyalog sayesinde SQL (Structured Query Language-Yapısal Sorgulama Dili) fonksiyonlarının tamamını gerçekleştirebilir. MapInfo’nun sorgulama fonksiyonları ile aynı zamanda birbiri ile çakışan ya da bir objenin içinde bulunan diğer objelerin sorgulama işlemleri de gerçekleştirilebilir.