Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Pilot Projesi

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Pilot Projesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında ihale edilmiştir. Proje ile yetkili idarelerin (Belediye, İl Özel İdare ve Organize Sanayi Bölgeleri) elinde bulundurdukları coğrafi ve coğrafi olmayan adres datalarının mevcut Adres Kayıt Sistemi’ndeki (AKS) verilerle eşleştirilerek MAKS veri tabanı yapısında sahadan toplanıp sisteme entegre edilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında pilot olarak Afyonkarahisar, Yalova, Elazığ, Gaziantep illerinin tamamı ve Erzurum il merkezindeki 3 ilçe seçilmiştir.

Proje üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bunlar Ön Ofis Çalışmaları, Saha Çalışmaları ve UAVT eşleştirme çalışmalarıdır.

Ön Ofis Çalışmalarında;

  •    • Yetkili idarenin elinde olan mevcut veriler alınmış ve incelenmiştir.
  •    • Coğrafi veriler MAKS veri tabanı yapısına göre işlenmiştir.
  •    • Coğrafi verisi olmayan idarelerin coğrafi verileri oluşturulmuştur.

Saha Çalışmalarında;

  •    • Oluşturulan coğrafi veriler ile sahaya çıkılmıştır.
  •    • Mevcut adreslerin kontrolü yapılmıştır.
  •    • Mevcut veri tabanında olmayan adresler veri tabanına eklenmek üzere işaretlenmiştir.

UAVT Eşleştirme Çalışmalarında;

  •    • Yetkili idareler de sürece dahil edilerek fazla adresler silinmiş, eksik adresler eklenmiştir.
  •    • MAKS veri tabanı yapısına göre veriler düzenlenerek sisteme entegre edilmiştir.
  •    • Belediyelerin MAKS veri tabanına veri girişi için teknik destek sağlanmıştır.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) pilot projesi sonucunda belirtilen yetkili idarelerin adres kayıt işlemlerini MAKS ekranları üzerinden eklemesi ve güncellemesi sağlanmıştır. Saha çalışmaları ile desteklenen projede hatalı kayıtlar düzeltilmiş, eksik olan kayıtlar eklenmiştir. Projenin devamı için yapılacak işler planlanmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Geokodlama Projesi

Çevre Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ihale edilmiştir. Projenin amacı True Ortofoto görüntülerini kullanarak sayısal altlıkların (Bina ve Yol datası) üretilmesi, üretilen bu verileri belediyelerden sağlanan adres altlıkları ile ilişkilendirerek UAVT kodlarının verilmesi ve bundan sonraki süreçte idarelerin veriyi güncel tutabilmesi için yazılım geliştirilmesidir.

Proje kapsamında pilot olarak Yozgat, Uşak, Gümüşhane, Çorum, Adıyaman, Malatya, Batman ve Nevşehir illeri belediye sınırları içerisinde çalışma yapılmıştır.

True Ortofotolar üzerinde Bina ve Yol datası üretilmiş, sonrasında belediyelerle birebir çalışarak üretilen verilere UAVT kodu verilmiştir. Saha çalışması yapılmayan bu projede bina bazında eşleşme oranı %80 olarak tamamlanmıştır. Kalan veriler için saha çalışması yapılması öngörülmüştür.

Belediyelerin çalışma sonucunda kendi adres verilerini coğrafi olarak tutabilmeleri için WEB uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama ile belediyelerin yeni adres kaydı girebilme ve güncelleme işlemlerini yapabilmeleri sağlanmıştır.