EdaBİS

Elektrik Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi

EdaBİS (Elektrik Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi), kullanıcıların elektrik dağıtım şebekelerini CBS tabanlı topolojik kurallara uygun olarak yönetebilmeleri için iç süreçlerine göre özelleştirilebilen ve dış sistemler ile entegre olabilen bir bilgi sistemidir. EdaBİS; web, masaüstü ve mobil uygulaması ile hizmet vermektedir.

EdaBİS kullanımı ile, elektrik dağıtımından sorumlu şirketler;

  • • Şebeke verilerini dinamik coğrafi ve topolojik kurallara uygun olarak yönetebilmekte,
  • • İş birimlerine ait süreçleri yazılım üzerinde uyarlayabilmekte,
  • • Esnek altyapısı sayesinde dış sistemler ile entegrasyon sağlayabilmekte,
  • • Dinamik raporlama ve analiz altyapısı ile şirket içi ve denetleyici kuruluşlara bilgi sunulabilmekte,
  • • Merkezi yetkilendirme altyapısı ile yönetilen iş birimlerine özgü modül yapısını sağlayabilmektedir.

Güncel ihtiyaçlara göre yeni modül ve işlevler eklenerek, uygulamanın geliştirilmesine devam edilmektedir.

edabis-logo-updt

EdaBİS Hakkında Detaylı Bilgi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım.

Slide 1

CBS ile Şebeke Yönetimi

• Elektrik dağıtım şebekesinin dijital olarak CBS altyapısında modellenmesine olanak sağlar.
• Kullanıcı profillerine uygun olarak arayüzler farklılaştırılabilmekte ve kullanıcılar kendi yetkileri doğrultusunda veri girişi, analiz, sorgulama yapabilmektedir.
• Elektrik dağıtım şebekesi için tasarlanmış özel arayüz ve semboller, sektöre özgü kullanım kolaylığı sağlar.
• Online-Offline mobil uygulama, sahadan şebeke ile uyumlu verilerin optimum şekilde toplanmasına yardımcı olur.
• Lisans bağımlılığı olmadan geliştirilen web uygulaması ile elektrik dağıtım şirketlerinin tüm birimlerine güncel, sayısallaştırılmış, akıllı veriye ulaşma imkânı sağlanır.
• Onay mekanizması ve topolojik kural yönetimi ile sahadan veya alt yüklenicilerden gelen verilerin, kontrollü olarak sisteme aktarılması sağlanır.

Slide 1

Süreç Yönetimi

• Yazılımın esnek alt yapısı sayesinde iş süreçlerinin coğrafi bilgi sistemleri üzerinde yönetilmesi sağlanır.
• Elektrik şebekesinin planlamasından sonrasındaki yatırım süreçlerinin ve enerjilendirme sonrasındaki verilerin CBS ortamına aktarılma süreçlerinin yönetimleri entegre modüllerle uçtan uca sağlanır.
• Hak ediş, yatırım, planlama, arıza-bakım vb. sisteme tanımlanmış iş süreçleri ile kolay iş takibi, raporlama ve karar destek sağlar.

Slide 1

Analiz ve Raporlamalar

• EPDK ve TEDAŞ tarafından talep edilen raporların kolay ve hızlı bir şekilde üretilmesini sağlar.
• İç süreçlerde kullanılan özelleştirilmiş raporların ve sorgulamaların üretilmesini sağlar.
• Sistemde bulunan ve entegrasyon yolu ile temin edilen verilerin CBS ortamında harita ve grafik üzerinde analiz edilmesini sağlar.
• Esnek, analiz altyapısı sayesinde verilerin kategorize edilerek harita üzerinde görselleştirilmesini ve analiz edilmesini sağlar.
• Kısa Devre ve Gerilim Düşüm Hesaplama Analizleri ile mühendislik süreçlerine destek sağlar.
• Dashboard ekranları ve görsel raporlar ile sistem kullanıcılarına karar destek sağlar.

EdaBİS'in Kullanıcısına Kattığı Değer

Web, Masaüstü
ve Mobil Uygulama

CBS Tabanlı
Şebeke Yönetimi

Esnek/Uyarlanabilir
Altyapı

Dinamik Coğrafi
ve Topolojik İş Kuralları

Esnek
Entegrasyon Altyapısı

Dinamik Analiz
ve Raporlama

Modüler
Yapı

Analizler
ve Sorgulamalar

EdaBİS Modülleri

Şebeke Envanter Yönetim Modülü

Sahada bulunan şebeke verilerinin CBS ortamında yönetilmesi, verilerin coğrafi ve öznitelik bilgilerinin güncelliğinin sağlanmasına olanak sağlar. Esnek entegrasyon altyapısı sayesinde birçok ortama entegre olunarak veri alışverişi sağlanabilir.

Yatırım Süreç Yönetimi

Proje onay işlemlerinden sonra sahada gerçekleştirilecek projelerin takip edilmesini ve hak edişi yapılacak envanterlere ait bilgilerin sahadan sürekli olarak alınarak takibinin yapılmasına olanak sağlar. Proje için oluşturulan hak ediş verilerinin sistem tarafından otomatik olarak hazırlanması ve kullanıcı kontrolleri sonrasında hak ediş sistemine verinin gönderilmesi sağlanır.

Bakım Yönetim Sistemi

Tüm seviyelerde bakım planlamaları gerçekleştirilebilir ve saha ekiplerine bakım görevleri atanabilir. Sahadan gelen veriler, ofis ortamında doğrundan raporlanabilir. Esnek soru oluşturma altyapısı sayesinde farklı envanterler için farklı bakım soruları oluşturulup cevaplanabilir. Bakım esnasında gerçekleştirilecek çalışmaların takibi amacıyla ambar entegrasyonu ile envanter düşümü ve hak ediş çalışmalarında kullanılacak altlık veri oluşturulabilir.

TSKS ve OMS

Entegre sistemlerden alınan kesinti bildirimleri doğrulanabilir ve gruplanabilir. Gruplanan bildirimler ile kesinti noktası tahmini yapılabilmekte, doğru şebeke unsuru ile kesinti kaydı oluşturulabilmektedir. Kesintilerden etkilenen aboneler için tazminat hesaplamaları ve idarelerden talep edilen kesinti raporları oluşturulabilir. Planlı kesintilerin sisteme işlenmesi ile kesintiden etkilenecek aboneler kesinti öncesi bilgilendirilebilir. Gelişmiş analiz araçları sayesinde haritalı analizler yapılarak, şebeke üzerindeki problemler haritada net bir şekilde görüntülenmektedir.

Sahadan Veri Toplama ve İş Gücü Yönetimi

Sektöre özgü olarak geliştirilen veri toplama uygulaması ile sahadan hassas koordinatlı olarak veri toplanır ve mevcut verilerin güncellenmesi sağlanır. Envanter üzerindeki karekodların, cihaz kamerası üzerinden okutulması sayesinde veri girişi kolaylaştırılır, hata payı ve sahadaki iş yükü azaltılır. Ekiplere iş atama yöntemleri ile sahada bulunan ekipler iş önceliklerine göre yönlendirilebilir. İş önem sırası ve önceliklendirme kriterlerine göre ekip görev listesi sürekli güncel tutulabilir.

Drone Tespit Modülü

Bakım tespit çalışmaları için saha çalışmalarında alternatif olarak kullanılan drone teknolojisi; saha maliyetlerinin azaltılmasını sağlar. Sahada yapılacak veri giriş işlemi, sahadan toplanan drone fotoğrafları üzerinden ofis ortamında analiz edilir ve EPDK tarafından talep edilen tespit tutanakları sistem üzerinde toplanabilir. Bu sistemde toplanan veriler ile bakım planlarının daha doğru ve sistemli bir şekilde yapılması sağlanır. Sahadan koordinatlı olarak çekimi yapılan fotoğraflar sayesinde hatalı konumdaki envanterlerin doğru konuma taşınması için referans olur.

EdaBİS Hakkında S.S.S.

EdaBİS ile akıllı veri ekleme yapılabilir mi?

Uygulama üzerine eklenen veriler, kurallar ve coğrafi kontroller sayesinde kolayca akıllandırılabilir ve otomatik veri girişi yapılabilir.

EdaBİS ile kurallı çizim yapılabilir mi?

Kurumun belirlediği kurallar, uygulamaya tanımlanarak kullanıcıların hatalı çizim yapmasını engellerken, doğru çizime yönlendirmektedir.

EdaBİS ile raporlama yapabilir miyiz?

Ön tanımlı raporlar sayesinde, EPDK ve TEDAŞ tarafından istenilen raporları EdaBİS ile kolayca oluşturabilirsiniz.

Kullanıcı loglarına erişebilir miyim?

EdaBİS ile kullanıcıların yapmış oldukları işlemler kayıt altına alınmaktadır. Farklı kullanıcı seviyelerinde log kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

Coğrafi ve sözel tablolarda belirlenen kriterlere göre arama yapma ve konuma gitme özellikleri var mı?

Tablolarda belirlediğiniz kriterlere göre arama yapabilir ve istenilen konuma gidebilirsiniz.

Mobilden alınan veriler masaüstü ve web uygulamasında anlık olarak görüntülenebilir mi?

Offline modda toplanan veriler için senkronizasyon sonrasında görüntüleme işlemi gerçekleştirilebilir.

Uygulama diğer sistemlerle entegre bir şekilde çalışabiliyor mu?

Birçok farklı sistem (SCADA, SAP, ABYS, OSOS vb.) ile entegrasyon sağlanmaktadır. Ayrıca firmaya özgü entegrasyonlar da sağlanabilir.

Barkod okuyucu özellikli cihazlarda kullanıldığında; barkod değerini kaydetme özelliği bulunacak mı?

Barkod okuma özelliği ile barkod kaydedilebilir. Standart yapıda karekod olması durumunda karekod üzerindeki veriler otomatik olarak forma aktarılabilir.

Çizilmiş nesneler; serbest, tekil veya toplu olarak taşınabiliyor mu?

Tüm veriler kurallı bir şekilde tek tek taşınabilir, ayrıca ilişkili veriler toplu olarak taşınabilir.

Referanslarımız

Başarı Hikayelerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz/Çözümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi