Firma Profili

Başarsoft, Başar Bilgisayar adı ile 1997 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda uzman bir ekip tarafından kurulmuştur. Başarsoft’un ana çalışma sahası Coğrafi Bilgi Sistemleridir. Başarsoft 1999 yılından bugüne Türkiye’nin tek yetkili MapInfo Pro temsilcisidir.

Bugün, Ortadoğu için çözüm merkezi olarak da destek vermektedir. MapInfo ürünlerinin Türkçeleştirilmiş olması, geliştirilmeye açık olması ve CBS kavramını tam anlamıyla kapsıyor olması nedeniyle, bugün CBS pazarında en çok tercih edilen ürünler arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Başar Bilgisayar, ünvanını 2013 yılında Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak değiştirmiştir.

Misyonumuz

 • Güncel teknolojilerle yenilikçi, ölçeklenebilir verimlilik ve çözüm odaklı entegre konum tabanlı sistemler geliştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak.

Vizyonumuz

 • Dünyada konum tabanlı sistemlerde öncü ve önder olmak.

Müşteri memnuniyetinin, değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam, doğru ve zamanında karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincinde olan kuruluşumuz, daima en son teknolojiyi sunarak, sürekli gelişimi ve değişimi ilke edinmiştir.

Bilişim sektöründe çalışanlarımızın katılımı ile teknolojik çözüm ve servis kalitesiyle lider bir kuruluş olmak,

Eğitimlerin sürekliliğiyle ekibimizin katkılarını artırmak,

İş ortaklarımızla birlikte işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi artırmak, sürekli iyileştirmek ve kalite yönetim sistemimizin şartlarına uymaktır

TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Firmamız hizmetleri ile ilgili üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı firmamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:                       Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:                  Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik:             Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Çalışanlarımızın çalışma yerinde ve çevresinde sağlılı hallerini sürdürebilmesi, kuruluşumuzun doğru ve verimli yazılım faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak,

İş güvenliğinin sağlanması ve korunması için standartlara yerel, ulusal ve uluslararası kanun tüzük ve yönetmeliklere uymak,

Titiz ve tehlikelere karşı önlemlerini alan bir şirket anlayışı ile çevre ve iş sağlığı toplum güvenliğini ön planda tutan, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştiren bir kuruluş olmak,

Sürekli gelişen yazılım ve sistem kalitesi ile adı kalite ve güven ile birlikte anılan bir kuruluş olmak başlıca hedefimizdir.

Değerlerimiz

null

Etik Değerler ve Şeffaflık

Bizler ahlaki değerleri el üstünde tutarız. Etik olarak, kurum kültürümüze en uygun olan davranışı benimseme, uygulama, uygulanmasını teşvik etme ve bu değeri yayma kararlılığında yol alırız. Tüm çalışanlarımız bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkındadır ve sahip oldukları etik anlayışı ile iş yapma biçimlerini şeffaflık ve saygı çerçevesi içerisine dahil ederler.

null

Sorumluluk

Bizler sorumluluk bilinci ile işimize odaklanıyoruz ve iş birliği ile çalışmanın, karar alma süreçlerinde ‘kapsayıcı’ bir anlayışın bizi başarıya ulaştıracağının farkındayız. Bizler, topluma karşı geliştirdiğimiz sorumluluk değeri ile yaklaşırız. Tüm çalışanlarımız bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkındadır ve etik anlayışları ile iş yapma biçimleri şeffaflık ve saygı çerçevesi içerisindedir.

null

Müşteri Odaklılık

Başarsoft çalışanları, müşteri deneyimini iyileştiren ürün ve hizmetlerle müşteri ihtiyaçlarına çözüm sağlar. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sağladığımız çözümler üzerinden memnuniyeti hedefleriz.

null

Çeviklik

Bizler ivmemizi asla kaybetmeden hızlı değişimlere Kurum kültürümüz ve Kurumumuzun Vizyonu eşliğinde ayak uydururuz. Karşılaştığımız zorluklar ile sakince başa çıkabilir, değişim için gerekli olan bilgiye en hızlı nasıl ulaşabileceğimizi araştırırız.

null

Yenilikçilik

Bizler bakış açımızı ve ufkumuzu en geniş açıda tutarak yenilikçi değerlerimizi sürekli besleriz. Yenilikçiliği başarının anahtarı olduğunu bilir, yenilikler için gerekli olan itici güçleri her zaman odağımızda tutarız.

Başarsoft Çözümleri ile Yeryüzünü Bir Kez Daha Keşfedin

Başarsoft’un ana çalışma alanlarından olan akıllı altyapı bilgi sistemleri yönetimi projeleri gelişerek bugün Türkiye’de, Ortadoğu ve Balkanlarda birçok kurumda kullanılır hale gelmiştir. Bu projeler EdaBİS, DoaBİS, SudaBİS ve TelcoBİS isimleri ile ürün haline gelerek tüm dünyaya hizmet verecek şekilde geliştirilmeye devam etmektedir. Bugün halen devam etmekte olan birçok önemli CBS projesinde, Başarsoft ve MapInfo ürünleri kullanılmaktadır.

Başarsoft kuruluşundan beri akıllı harita üretimi ile uğraşmış ve 2006 yılında, herkesin büyük bir eksikliğini hissettiği güncel Türkiye sayısal harita data üretimine başlamış, bu amaçla saha ekipleri oluşturarak öncelikle il ve ilçe merkezleri, ardından diğer yerleşim merkezleri olmak üzere Türkiye’nin %100 alanını kapsayacak şekilde veri üretimini gerçekleştirmiştir. Hali hazırda çok ciddi bir kaynak kullanılarak yılda 3 defa Türkiye’nin sayısal harita güncelleme hizmeti Başarsoft tarafından sağlanmaktadır.

Başarsoft Firma Profili

Üretilen sayısal haritalar, başta Google harita servisleri olmak üzere, 30 milyona yakın akıllı telefonda 20’den fazla markanın navigasyon sistemlerinde, 500 binden fazla aracın kullandığı araç takip sistemlerinde, şehirlere ait su, elektrik, doğalgaz, telekom vb. altyapı projelerinde ve kamu ve özel sektöre ait yüzlerce projede başarılı bir şekilde altlık olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bir çok kamu kurumunun harita ihtiyacı karşılanmıştır.

2007 yılına gelindiğinde, Google firması ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve Başarsoft Google harita servisleri için Türkiye haritaları sağlayıcısı konumuna gelmiştir. 2013 yılında ise Yandex için Türkiye harita servis sağlayıcısı olmuştur.

Üretilen haritaların kullanımı sayısal ortam ile sınırlı kalmayıp, kitap olarak da kullanılabilmesi için ilk olarak 2010 yılında Türkiye Yol Atlası olarak basımı gerçekleştirilmiştir. Bu yol atlası 2013 yılı itibarıyla yeniden güncellenmiş olarak 200 bin adet basımı yapılmıştır.

Başarsoft, coğrafi bilgi sistemleri alanlarında bir çok başarılı proje ve hizmetlere imza atmış olup, bunun bir göstergesi olarak, Deloitte firmasının yapmış olduğu araştırmalarda, 2009’dan bu güne Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 şirketi arasında yer almayı da başarmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında projeler geliştirmekle birlikte konusunda uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından şahıs, kurum ve kuruluşlara eğitimler verilmektedir. Üniversitelerde akademisyenlere ve öğrencilere destek konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca üniversitelerde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili tanıtımlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Kalite Belgelerimizi İncelediniz mi?

Başarsoft Ürün ve Çözümlerini İncelediniz mi?