Firma Profili

Başarsoft, Başar Bilgisayar adı ile 1997 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda uzman bir ekip tarafından kurulmuştur. Başarsoft’un ana çalışma sahası Coğrafi Bilgi Sistemleridir. Başarsoft 1999 yılından bugüne Türkiye’nin tek yetkili MapInfo Pro temsilcisidir.

Bugün, Ortadoğu için çözüm merkezi olarak da destek vermektedir. MapInfo ürünlerinin Türkçeleştirilmiş olması, geliştirilmeye açık olması ve CBS kavramını tam anlamıyla kapsıyor olması nedeniyle, bugün CBS pazarında en çok tercih edilen ürünler arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Başar Bilgisayar, ünvanını 2013 yılında Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak değiştirmiştir.

Misyonumuz

 • Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanında kamu, altyapı firmaları ve özel sektöre yönelik, kurumsal yönetim ve karar destek sistemleri ile entegre, güncel teknolojiye sahip, yenilikçi, ölçeklenebilir ve çözüm odaklı sistemlerin kurulumunu sağlamak.

Vizyonumuz

 • Ürettiğimiz harita tabanlı konumsal bilgi teknolojileri ve navigasyon verilerimizi diğer yenilikçi bilgi sistemleri ile birleştirip geliştirerek, insan hayatını kolaylaştıran çözümler sunmak ve Türkiye’de lider olan kurumumuzu dünya çapında da alanında lider bir marka haline getirmektir.

Müşteri memnuniyetinin, değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam, doğru ve zamanında karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincinde olan kuruluşumuz, daima en son teknolojiyi sunarak, sürekli gelişimi ve değişimi ilke edinmiştir.

Bilişim sektöründe çalışanlarımızın katılımı ile teknolojik çözüm ve servis kalitesiyle lider bir kuruluş olmak,

Eğitimlerin sürekliliğiyle ekibimizin katkılarını artırmak,

İş ortaklarımızla birlikte işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi artırmak, sürekli iyileştirmek ve kalite yönetim sistemimizin şartlarına uymaktır

TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Firmamız hizmetleri ile ilgili üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı firmamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:                       Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:                  Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik:             Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Uygulamakta olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini oluşturduğu çevre politikası ile desteklemektedir. Genel Müdür tarafından yayınlanmış olan bu politika firmamızın en üst kademesinden en alt kademesine kadar duyurulmuş ve tüm çalışanlar bu konuda verilen eğitimlerle bilinçlendirilmişlerdir. Politikaların etkinliği, yapılan Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında irdelenmektedir.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyetlerimizi çevre etkilerini dikkate alarak gerçekleştirmek,
 • Çevrenin kirlenmesini önlemek ve mevcut durumu korumak ve iyileştirmek adına çalışmalar yapmak,
 • Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara riayet etmek,
 • Çevre Yönetim Sisteminin kapsadığı işletmemizde çalışan tüm personel bu konuda bilinçlendirilmek, gerekli eğitimleri vermek ve sistemin devamlılığı sağlanmak.
 • ÇYS ile ilgili tüm dokümanlar işletme çalışanlarının kontrol, inceleme ve revizyon tekliflerine açık bulundurmaktır.

Başarsoft Çözümleri ile Yeryüzünü Bir Kez Daha Keşfedin

Başarsoft’un ana çalışma alanlarından olan akıllı altyapı bilgi sistemleri yönetimi projeleri gelişerek bugün Türkiye’de, Ortadoğu ve Balkanlarda birçok kurumda kullanılır hale gelmiştir. Bu projeler EdaBİS, DoaBİS, SudaBİS ve TelcoBİS isimleri ile ürün haline gelerek tüm dünyaya hizmet verecek şekilde geliştirilmeye devam etmektedir. Bugün halen devam etmekte olan birçok önemli CBS projesinde, Başarsoft ve MapInfo ürünleri kullanılmaktadır.

Başarsoft kuruluşundan beri akıllı harita üretimi ile uğraşmış ve 2006 yılında, herkesin büyük bir eksikliğini hissettiği güncel Türkiye sayısal harita data üretimine başlamış, bu amaçla saha ekipleri oluşturarak öncelikle il ve ilçe merkezleri, ardından diğer yerleşim merkezleri olmak üzere Türkiye’nin %100 alanını kapsayacak şekilde veri üretimini gerçekleştirmiştir. Hali hazırda çok ciddi bir kaynak kullanılarak yılda 3 defa Türkiye’nin sayısal harita güncelleme hizmeti Başarsoft tarafından sağlanmaktadır.

Başarsoft Firma Profili

Üretilen sayısal haritalar, başta Google harita servisleri olmak üzere, 30 milyona yakın akıllı telefonda 20’den fazla markanın navigasyon sistemlerinde, 500 binden fazla aracın kullandığı araç takip sistemlerinde, şehirlere ait su, elektrik, doğalgaz, telekom vb. altyapı projelerinde ve kamu ve özel sektöre ait yüzlerce projede başarılı bir şekilde altlık olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bir çok kamu kurumunun harita ihtiyacı karşılanmıştır.

2007 yılına gelindiğinde, Google firması ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve Başarsoft Google harita servisleri için Türkiye haritaları sağlayıcısı konumuna gelmiştir. 2013 yılında ise Yandex için Türkiye harita servis sağlayıcısı olmuştur.

Üretilen haritaların kullanımı sayısal ortam ile sınırlı kalmayıp, kitap olarak da kullanılabilmesi için ilk olarak 2010 yılında Türkiye Yol Atlası olarak basımı gerçekleştirilmiştir. Bu yol atlası 2013 yılı itibarıyla yeniden güncellenmiş olarak 200 bin adet basımı yapılmıştır.

Başarsoft, coğrafi bilgi sistemleri alanlarında bir çok başarılı proje ve hizmetlere imza atmış olup, bunun bir göstergesi olarak, Deloitte firmasının yapmış olduğu araştırmalarda, 2009’dan bu güne Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 şirketi arasında yer almayı da başarmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında projeler geliştirmekle birlikte konusunda uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından şahıs, kurum ve kuruluşlara eğitimler verilmektedir. Üniversitelerde akademisyenlere ve öğrencilere destek konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca üniversitelerde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili tanıtımlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan da Takip Edebilirsiniz