TAMBİS

Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi

TAMBİS projesinde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan projede meydana gelen taşkınların; gerçekleşme zamanı, konumu, şiddeti hususundaki bilgilerin ivedilikle elde edilmesi, alınacak tedbirlerin içeriği, boyutu ve zamanlaması bakımından oldukça önemli olup, akıllı telefonlar kullanılarak konum bilgisi ile afetin durumu hakkında bilgi verecek nitelikte fotoğraf ve açıklayıcı bilgiler ile ihtiyaçların mekansal bilgi sistemine aktarılarak, SMS ve E-posta ile alarm ekiplerine ve üst yönetime bilgi akışını sağlayacak bir sistemin kurulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda hem mobil hem de web uygulaması geliştirilmiştir.

tambis-projesi

Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi’nin kullanılması ile CBS tabanlı taşkın, arıza ve müdahale tesis/ihbar bilgileri dijital ortama aktarılarak takibi kolaylaştırılabilir. Bilgi sisteminde bulunan kullanıcıların gerçek dünyada hangi konumda olduğunun bilinmesi ile yapılacak ihbar ve müdahale işlemleri bulunabilir.

Altyapı Bilgi Sistemi veri tabanı ile birlikte çalıştığı için çok kullanıcılı sistemde bir kullanıcının yaptığı işlemler diğer kullanıcılar tarafından da görüntülenebilmektedir.

Ayrıca çizim işlemlerinin belirli kurallar çerçevesinde yapıldığı ve bu sayede sağlıklı bir veri elde edilebilmektedir. Bunun sonucunda kullanıcının hata yapma ihtimali en aza indirgenmiş olmaktadır.

Başarı Hikayelerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz/Çözümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi