1: MapInfo’da İleri Çizim Teknikleri MapCad

Bu videoda; harita objelerinin oluşturulması, çizim işlemleri ve oluşturulan objelerin yeniden düzeltilmesi işlemlerini öğreneceksiniz.

 

Kapsanan Özellik ve Konular

 • Çizim Araçlarını Kullanma
 • Yeni Tablo Oluşturma
 • Objeleri Polygon veya Polyline Yardımıyla Bölme
 • Objeleri Bileştirme/Ayırma
 • Objeleri Hareket Ettirme/Değiştirme/Döndürme
 • Nod Düzenleme, Otomatik İzleme, Otomatik Nod Ekleme, Nodları Birleştirme
 • Düzenleme Asistanları; Poligonları Kontrol Etme, Temizleme, Yakalama/Genelleştirme
 • Dışını Kapatma ve Voronoi Oluşturma
 • İmaj (raster) veriler
 • Raster görüntülerin açılması
 • Koordinatlandırma
 • Pafta üzerinden sayısallaştırma

Pratik Kullanım

Coğrafi verilerin oluşturulması için tablolara yeni kayıtlar eklemek dolayısıyla yeni objeler oluşturmak gerekmektedir. Objelerin oluşturulması için çizim araçlarının yer aldığı çubuğun yanı sıra var olan objeleri bölme, birleştirme gibi metotları da kullanabilirsiniz.