MapInfo Pro ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Destek birimimiz sorularınıza olabildiğince hızlı bir şekilde yanıt veriyor olsalar da, Sıkça Sorulan Sorular‘a göz atıp, sorularınıza anında cevap alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Lütfen önce aşağıdaki soru ve cevaplara göz atınız. Merak ettiğiniz konu hakkında aşağıda bir cevap bulamazsanız, egitim@basarsoft.com.tr mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek-birimi-egitim

S.S.S.

Aralarında ortak bir kolon bulunan iki tablom var. A tablomda bulunan A1 kolonumu B tablomda bulunan B2 kolonuma nasıl aktarabilirim?

A ve B tabloları açılır. TABLO sekmesi altında bulunan Kolondaki Bilgileri Değiştir komutuna tıklanır. Tablo kısmından B, değiştirilecek kolon kısmından B2, değerlerin alınacağı tablo kısmından A, kolon kısmından da A1 seçilir. Eşleştir butonuna tıklanarak ortak kolonlar tanımlanır. Tamam seçeneğine tıklandığında tablolar arasında bilgi aktarımı gerçekleştirilir.

İki tabloda da bulunan benzer kayıtları nasıl bulabilirim? (Hem A hem de B tablosunda olan kayıtlar)

Bu işlemi SQL seçim diyaloğu ile yapmak mümkündür. Yapılan işlem hangi tablodan seçilmek istenirse Tablodan(from) kısmında öncelikle o tablo seçilir. Örneğin A tablosundan seçim yapılmak isteniyor Tablodan kısmına sırasıyla A ve B olarak tablolar seçilir. Koşullar(where) kısmından A. aynı verileri içeren kolon = B. aynı verileri içeren kolon koşulu yazıldığında aynı olan kayıtlar A tablosundan seçilecektir. Eğer B tablosundan seçim yapılmak isteniyorsa Tablodan kısmından B ve A kolonları sırasıyla seçilerek aynı koşul yazılır ve B tablosundaki aynı kayıtlar seçilir.

Veri sayfasında seçili olan objeyi harita üzerinde nasıl bulabilirim?

Harita üzerinde bulunmak istenilen kaydın veri sayfası açılır ve kaydın sol tarafında bulunan kutu seçilir. Daha sonra harita penceresinin üstüne, açık haritaların isimlerinin yazılı olduğu kısım, tıklanır ve CTRL+G tuşu ile kayıt harita üzerine seçilir.

Katmanın rengini düzenliyorum ama kaydet butonu aktif olmuyor. Katmanı kapatıp açınca eski renkler geri geliyor. Yapılan düzenlemeler nasıl kalıcı hale getirilir?

Yapılan düzenlemeler gezgin penceresinden katmanın üzerine çift tıklanarak yapılıyorsa değişiklikler geçici olarak yapılır ve bu değişikliklerin proje dosyası olarak kaydedilmesi gerekir. Katmanın kalıcı olarak renkleri değiştirilmek isteniyorsa katmanın düzenlenebilirliği açılır ve katmanın tamamı seçildikten sonra MEKANSAL sekmesi > Stil açılır penceresinden değişiklikler yapılır.

Bir nesnenin rengini değiştirirken, renk paletinde bulunmayan bir rengi RGB değerleri ile tanımlayabilir miyim?

Evet. Renk paleti açıldıktan sonra en alt kısımda bulunan “… “ kutucuğuna tıklanarak RGB değerleri tanımlanabilir.

Binalar tablosundan seçmiş olduğum binayı, diğer binalara göre daha belirgin nasıl gösterebilirim?

Seçilen binanın rengi değiştirilebilir. Bunun için bina seçildikten sonra katmanın düzenlenebilirliği açılır ve MEKANSAL sekmesi altında bulunan Stil açılır penceresinden alan stili seçilerek değiştirilebilir.

Çizgi (Line) nesnelerini istediğim uzunluk değerinde nasıl parçalayabilirim?

MapCAD aracını çalıştırınız. Çizginin bulunduğu katmanın düzenlenebilirliğini açınız. MEKANSAL sekmesi > Düzenle grubu > Nodlar açılır listesinden Nokta Ekle seçeneğini seçiniz ve nokta eklemek istediğiniz çizgiyi ekrana gelen yuvarlak + imleci ile tekrar seçiniz. Açılan pencereden kaç nokta atılması istendiği ve ne kadar aralıklarla atılacağı seçilebilir.

Bir tablonun projeksiyon sistemi nasıl değiştirilir?

Harita projeksiyonu, HARİTA sekmesi> Harita Seçenekleri kısmından kontrol edilebilir veya değiştirilebilir. Tablo projeksiyonunu değiştirmek için GENEL sekmesi > Kaydet > Farklı Kaydet > Projeksiyon komutu kullanılmalıdır.

Veri sayfasında bulunan çift kayıtları nasıl temizleyebilirim?

GENEL sekmesi > Araçlar > Çift Kayıtları Silme Aracı (Delete Duplicates) aracını çalıştırın ve Çalışan kısmına gelip aracın üzerinde çift tıklayın. İstenilen tablo ve kolon seçildikten sonra tamam butonuna tıklanır. Yeni bir katman olarak kaydedilir ve çift olan kayıtlar silinir.

Veri sayfasındaki kayıtların arasında gri çizgiler bulunuyor. Çizgilerin sebebi nedir?

Bu çizgiler, açılan tabloya ait objelerin bazılarının silindiği anlamına gelir. Katmandaki objeler silindiğinde bunu ifade etmek için veri sayfasında gri çizgiler oluşur. Bu çizgileri temizlemek için TABLO sekmesi > Tablo > Tablo Yapısını İzle Değiştir> Sıkıştırma (Advanced Pack) komutuna tıklandıktan sonra tablo seçilir. Mod açılır listesinden simple ya da gelişmiş seçeneği seçilerek hem gri kayıtlar temizlenir hem de haritayı sıkıştırılır.

Veri sayfasında bulunan koordinatlar için koordinattan nokta oluştur komutu kullanıldığında haritaya eklenen bütün noktalar üst üste tek bir nokta halinde görünüyor. Bunun nedeni nedir ve bu noktalar nasıl gerçek konumuna getirilebilir?

Bunun nedeni koordinattan nokta oluştur komutunu kullanılırken doğru projeksiyonun seçilmemesidir. Noktaların gerçek konumuna taşınması için öncelikle oluşturulan haritanın silinmesi gerekir. Bu işlem için TABLO sekmesi > Tablo > Tablo Yapısını İzle Değiştir kısmında bulunan “Haritalı” onay kutucuğunun işareti kaldırılarak harita silinir. Daha sonra tekrar koordinattan nokta oluştur komutu ile doğru projeksiyon seçilerek noktalar gerçek konumuna getirilebilir.

Birden fazla etiket harita objeleri üzerinde nasıl gösterilir?

Gezgin penceresinden etiket eklenecek katman seçilir. Otomatik etiket butonu aktif hale getirilir ve katmana tıklanarak eklenen ETİKETLER sekmesine tıklanır.  Etiket kolonu açılır listesinden en alttaki “İfade…” seçilir. Kolonlar açılır listesinden etiket olarak yazdırılmak istenen birinci kolon seçilir. Etiketleri alt alta yazdırmak için fonksiyonlar açılır listesinden +Chr$(10)+ ifadesi eklenir ve 2. kolon seçilir. Yan yana yazmak için ise seçilen kolonlar arasına + “ ” + ifadesi eklenir.
Örnek 1: İl adının üstte nüfus değerinin altta olması için: IL_ADI +Chr$(10)+ Nufus_1990 ifadesi yazılır.
Örnek 2: İl adının üstte nüfus değerinin yanında olması için: IL_ADI + “ ”+ Nufus_1990 ifadesi yazılır

Üst üste bulunan iki katmanda, alttaki katmandan nasıl seçim yapılabilir?

MapInfo Pro, en üst katmandan başlayarak aşağı doğru seçim yapmaya müsaade eder. Eğer üstteki katmanda bulunan obje değil de bir alttaki katmanda bulunan obje seçilmek isteniyorsa, seçim butonu aktifken <CTRL> tuşuna basılı tutulup istenilen alt katmandan seçim yapana kadar tıklanır. Yapılan ilk tıklama yine üst katmandaki objeyi seçecektir. Örneğin; seçilecek olan obje 3. alt katman ise o katmana ulaşana kadar tıklamaya devam edilir. Daha sonra aynı katmandan başka nesneler seçilecekse, CTRL+SHIFT tuşu ile devam edebilir.

Hazırlanmış olan haritalar Google Earth’e nasıl gönderilir?

GENEL sekmesi > Araçlar > Kaydedilen kısmından Google Earth’e Veri Gönder aracını çalıştırınız.  Google Earth’e göndermek istenilen objeleri seçiniz. GENEL sekmesi > Araçlar > Çalışan kısmından Google Earth’e Veri Gönder aracına sağ tıklayınız. Açılan pencereden seçilen objeleri raster görüntü olarak ya da KML nesnesi olarak Google Earth üzerinde görüntülenmek istenildiği seçiniz.

Mevcut Excel dosyasını MapInfo Pro içerisinde açtım fakat üzerinde herhangi bir değişiklik yapamıyorum sebebi nedir?

Excel dosyası MapInfo Pro’da doğrudan açılırsa salt okunur biçimde açılır ve üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermez. Bu verileri MapInfo Pro’da  açarken penceresinin en alt kısmında yer alan “MapInfo da düzenlemek için kopyasını oluştur“ onay kutusunun işaretlenmesi gerekir.

MapInfo Pro verilerini başka bir klasöre taşırken hangi dosyalar kopyalanmalıdır?

Dosya isminiz ile başlayan tüm dosyaları kopyalayınız. MapInfo Pro’nun dört temel uzantısı vardır.

Bu uzantılar;

*.tab,

*.dat,

*.map,

*.id  ve indeks oluşturuldu ise *.ind uzantısıdır.
*.tin, *.tda, *.tma uzantılı dosyalar dosya kaydedilene kadar geçici dosyalardır ve kaydedilince otomatik olarak silinir. Bu dosyalar katman kaydedilince silineceği için taşınması gerekmemektedir.

Raster dosyalarda (resim dosyası) *.tab dosyası ile beraber *.jpg, *.gif, *.tif, *.png vs. resim dosyası da kopyalanmalıdır. Microsoft Excel, Microsoft Access Database, Delimited ASCII, dBASE DBF vb. formatları kullanan tablolarda yine *.tab ve ilgili dosyalar ( *.xls, *.dbf, *.txt, *.mdb) kopyalanmalıdır.

Oluşturulan proje dosyasını başka bir bilgisayara taşıyınca açılmıyor, hata veriyor veya tek tek dosyaların açılması isteniyor. Sebebi ve çözümü nedir?

Proje dosyası (*.wor) içinde dosyaların hangi klasörden açılacağı bilgisi vardır. Dosyaları başka bir bilgisayara taşıdığınızda aynı sürücü ve klasörde aynı dosya yoksa MapInfo Pro size her dosya için dosya yerini sorar ve bulamadığı dosyalar için hata verir. Bu, proje dosyası içerisinde kayıtlı olan dosyalar silindiğinde ya da adı değiştirildiğinde de geçerlidir. Bunu düzeltmek için öncelikle klasörü düzeltmek gerekir. Ya da Notepad ile *.wor dosyası açılır ve Open Table “c:\…. . şeklindeki satırlardaki hatalı dizinler düzenlenir.
Bir diğer yöntem ise GENEL sekmesi > Araçlar içerisinden Proje Dosyası Paketleyici (Workspace Packager) aracıdır. Bu araç proje dosyası oluşturulduktan sonra kaydedileceği yere proje içerisinde yer alan bütün tabloları paketleme işlemi yapacaktır.

X1, Y1, X2, Y2 koordinatları ile çizgi çizilebilir mi?

BasarCAD aracını yükleyiniz ve çalıştırınız. ESKİ sekmesinin altında bulunan basarCAD menüsüne tıklayınız ve buradan “X1, Y1, X2, Y2 kolonlarından line oluştur” komutunu seçiniz. Çizgi oluşturulacak tablo seçildikten sonra kolonlar seçilerek çizgi oluşturulur.

Veri sayfası ve etiketlerde Türkçe karakterler görünmüyor, nasıl düzeltilebilir?

Geçici olarak, veri sayfası penceresinde F8 tuşuna basılıp Türkçe bir font ayarlanarak Türkçe karakterlerin görünmesi sağlanabilir. Kalıcı olması için BaşarAraçlar > Seçenekler menüsü altında bulunan “Browserları Türkçe Yap” seçeneği seçilir.