MapInfo’da Farklı Veri Formatları

Bu videoda; MapInfo’nun veri tablosu dosyalarının nasıl açıldığını göreceğiz.

Bu derste, MapInfo’nun veritabanı bileşeni olarak .DBF veri formatının, .XLS formatlı veri sayfalarının, ASCII yazı dosyalarının ve Access tablolarının nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

Kapsanan Özellik ve Konular

  • .DBF Dosyası Açma
  • MapInfo Tablolarını Anlama
  • Access® Database Tablolarını Açma
  • Bölünmüş ASCII Text Dosyalarını Açma
  • Excel® Dosyalarını Açma
  • Tablonun Yazılabilir Versiyonunu Oluşturma

Pratik Kullanım

MapInfo tablosu aslında kompleks harita ve veritabanı dosyalarının birleşiminden oluşmaktadır. Kendi mevcut veri setlerinizi de MapInfo tablosu gibi görme ve kullanma imkânınız vardır. Bu sizin bilgilerinizi MapInfo ortamına dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu bilgileri görmek için verisayfası penceresi kullanılır.