MapInfo’da WMS WFS

Bu videoda; MapInfo’nun internet üzerinden hizmet veren harita servislerine erişimi ve bu servislerden yararlanmanın yollarını öğreneceksiniz.

  • ⊕ WMS Hakkında Bilgi
  • ⊕ WMS Penceresi Kullanımı
  • ⊕ WMS Penceresi Özellikleri
  • ⊕ WFS Hakkında Bilgi
  • ⊕ WFS Penceresi Kullanımı
  • ⊕ WFS Penceresi Özellikleri

Pratik Kullanım

Web Harita Hizmetlerinin kullanımı çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. Bunlardan ilki imaj ya da görüntü formatındaki haritanın bilgi almak amacıyla kullanılmasıdır. Bir diğer kullanım amacı ise “sayısallaştırma” ya da “güncelleştirme” işlemlerinde altlık veri olarak kullanılmasıdır. Özellikle bir harita üretilirken WMS ‘den elde edilen altlık veriler ile kullanıcılar sayısallaştırma ya da güncelleme yapacakları bölge hakkında bilgiye sahip olurlar.