Türk Telekom

Türk Telekom, 1998 yılından itibaren Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.

Veri üretimi, fiber ve 118 projelerinde MapInfo ile yapılan pilot çalışmaların sonucunda, tüm Türkiye için en uygun konfigürasyonun Merkezi yapıda MapInfo tabanlı bir CBS sisteminin kurulması olduğu sonucuna varmıştır. Bu amaçla hazırlanan Türk Telekom Coğrafi Bilgi Sistemleri (TTCBS) Projesi tüm Türkiye’nin şebeke envanterinin sayısallaştırılmasını, envanter bilgilerinin girilmesini ve bunların analizlerinin, sorgularının ve raporlarının yapılabilmesini sağlamaktadır.

Başarsoft, 2008 yılından itibaren görev aldığı bu projede Türk Telekom’un Ankara ve İstanbul ofislerinde yaklaşık 50 personel ile çalışmaktadır. Şebeke envanterinin sayısallaştırılması için, kurum için özelleştirilmiş, belli formatlarda veri üretmeyi kolaylaştıran ek uygulamalar geliştirilmiştir.

Hazırlanan verilerin kurumun diğer operasyonlarında kullanımını sağlamak amacıyla da bir web sitesi tasarlanmıştır.

TT Logo Proje

Adım Adım e-Devlet

Sistem, Merkezi bir veri tabanına bağlı terminal sunucular üzerinden, illerde görevli kullanıcıların sisteme giriş (login) yapabilmesini ve kendi sorumluluk sahalarında bulunan bilgileri sisteme girebilmelerini sağlamaktadır.

Mimari, çok kullanıcılı tanımlanmış olduğu için, aynı anda birden fazla kullanıcının, aynı katmanda veri girişi ve düzenleme yapabilmesine olanak sağlamaktadır ve yapılan değişiklikler aynı anda tüm sistemde izlenebilmektedir. Sisteme giriş bilgilerinin tutulması sayesinde, verilerin kim tarafından ne zaman güncellendiği ve silindiği takip edilebilmektedir.

tt-proje-ss

Şu an 81 il sisteme dahil edilmiş olup, tüm Türkiye’yi kapsamaktadır

Türk Telekom’un diğer sistem ve yazılımları ile uyumlu çalışması amacıyla TTCBS’de ORACLE veritabanı ile çalışan modüler bir yapı tasarlanmıştır.

Geliştirilen modüller; genel modül (yetkilendirme, sorgulama, çıktı hazırlama, vb.), spot modülü (bina, bina girişi, yolorta, adres bilgileri, vb.), yer altı modülü (menhol, tranşe, fider, vb.), kablo modülü (lokal ve prensibal kablo ağı, vb.), fiber aktif sistemler modülü, KTS modülü, sorgulama ve raporlama modülü, sayısallaştırma modülü, santral sınırı modülü, çıktı hazırlama modülü, proje hazırlama modülü, veri aktarma modülü , FTTH,FTTC-B, UAVT ve coğrafi karar destek modülleridir.

Daha detaylı bilgi için Türk Telekom Coğrafi Bilgi Sistemleri (TTCBS) Proje Broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?