ALB Telecom CBS Projesi

ALB Telecom CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) projesinin genel olarak amacı tüm Arnavutluk’un telekom adres veri tabanının oluşturulmasını, CAD ve pafta olan şebeke verilerinin CBS ortamında sayısallaştırılmasını, gerekli bilgilerinin girilmesini ve tüm CBS ortamına aktarılan veriler üzerinden coğrafi analizlerin, maliyet analizlerinin, yatırım analizlerinin, müşteri analizlerinin, sorgularının ve raporlarının yapılabilmesini sağlamaktır. Bununla beraber kurumdaki diğer sistemlerle (SAP, CRM) entegrasyonların sağlanması ve bu sistemler üzerinden gelen verilerle satış – pazarlama analizlerinin coğrafi olarak haritalar üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Kullanıcılar masaüstü uygulamaları ile merkezi bir veritabanına bağlı sunucular üzerinden, sisteme giriş yaparak kendi sorumluluk sahalarındaki envanteri sisteme girebilmektedirler. Sistem aynı anda birden fazla kullanıcının aynı katmanda veri girişi ve düzenleme yapabilmesine olanak sağlamaktadır ve tüm veriler merkezi veritabanında tutulduğundan yapılan değişiklikler aynı anda tüm sistemde izlenebilmektedir. Sisteme giriş bilgilerinin tutulması sayesinde tüm verilerin kim tarafından ne zaman güncellendiği ve silindiği takip edilebilmektedir.

ALB Telecom CBS Projesi 4

Kullanıcılar web uygulamaları ile merkezi veritabanına sayısallaştırılan verilere yetkilendirmeler dahilinde istedikleri bilgisayarlar üzerinden erişip online olarak veriler üzerinde sorgulamalar, raporlamalar, analizler ve tematik haritalar üretebilmektedirler.

Sayısallaştırmanın yapıldığı masaüstü uygulamaları MapInfo tabanlı olarak Visual Studio.Net ortamında geliştirilmiştir. Web uygulamaları ise MapXtreme .Net SDK kullanılarak yine ASP .Net teknolojisi ile geliştirilmiştir. Bütün uygulamalar yapılan analizler sonucunda kurumun işleyiş yapısına ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiştir ve kullanıma sunulmuştur. Merkezi veritabanı olarak kurum bünyesinde bulunan Oracle 11 g veritabanı kullanılmıştır.

Masaüstü sayısallaştırma uygulamaları Spot-Yeraltı Sayısallaştırma Modülü, Bakır ve Fiber Kablo Sayısallaştırma Modülleri ve FTTX Sayısallaştırma Modüllerinden oluşmaktadır. Bunların yanında tüm analizlerin, sorgulamaların ve raporlamaların yapılabileceği bir de web uygulaması bulunmaktadır.

ALB Telecom CBS Projesi 1

ALB Telecom GIS Spot-Duct : Bina, yol, yol kenar, saha dolabı, menhol, direk, tranşe, fider vb. envanterin sayısallaştırılmasını ve bilgilerinin girilmesini sağlayan masaüstü uygulamasıdır.

ALB Telecom GIS Copper: Lokal ve prensibal kablo ağının ve bu şebekeye ait ekipmanların topolojik bütünlüğü dikkate alarak sayısallaştırılmasını ve bilgilerinin girilmesini sağlayan masaüstü uygulamasıdır.

ALB Telecom GIS Fiber: Fiber kablo ağının sayısallaştırılmasını ve bilgilerinin girilmesini sağlayan masaüstü uygulamasıdır. Fiberler arasındaki elyaf bağlantıları ve bağlantı bilgileri bu uygulama ile merkezi veritabanına aktarılmaktadır.

ALB Telecom GlS Web: Masaüstü uygulamaları ile sayısallaştırılan tüm ALB Telecom envanterinin analizlerinin, sorgularının ve rapor-larının yapılabilmesini sağlayan web uygulamasıdır. Bununla beraber abone bilgi sistemi ile entegre olarak şebeke üzerindeki abonelerin yerlerinin harita üzerinde gösterilmesi ve abone bilgilerinin şebeke ve adres harita verileri ile eşleştirilerek harita üzerinde görsel analizlerin yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca aboneye ait şebeke hız bilgileri ve sözleşme bilgileri de yine harita üzerinde analizler ile gösterilip satış ve yatırım analizlerinin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Merkezi veritabanındaki hem adres verisi hem de şebeke verisi web uygulamaları üzerinden canlı olarak sorgulanıp harita üzerinde gösterilebilmektedir. Veritabanındaki veriler üzerinden haritadaki herhangi bir bölge için şebeke envanterine ve abone bilgilerine göre raporlar oluşturulabilmektedir. Abone, adres ve şebeke bilgilerinin entegrasyonu yapılarak dağıtım kutusu olan binalar, olmayan binalar, PSTN ve DSL aboneleri olan veya olmayan binalar gibi analizler yapılabilmektedir.

ALB Telecom CBS Projesi 3
ALB Telecom CBS Projesi 5

Telekom şebekesine ait dağıtım kutularının santrale olan mesafelerinin analizi ile müşterilere verilebilecek servisler ve hizmetler, yatırım bölgeleri, satış pazarlama bölgelerinin belirlenmesi için analizler yapılabilmektedir. Proje kapsamında şebeke ve adres envanterinin oluşturulması tamamlanmıştır ve gerekli güncellemeler ve saha kontrolleri de yapılarak ALB Telecom müşterilerinin tamamı haritada adresleri üzerine yerleştirilip ALB Telecom müşteri adres veritabanının güncellenmesi sağlanacaktır. Tüm müşterilerin harita üzerine konumlandırılması ile abone verileri ve aboneye bağlı veriler kullanılarak katma değer servisler üretilebilecektir.

ALB Telecom CBS Projesi 2

Daha detaylı bilgi için lütfen ALB Telecom CBS Projesi broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?