SudaBİS

Su ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi

SudaBİS’in (Su ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi) kullanılması ile CBS tabanlı abone, şebeke, şebeke envanteri, alt yapı işlemleri dijital ortama aktarılarak takibi kolaylaştırılabilir.

Abone bilgi sisteminde bulunan abonelerin gerçek dünyada hangi konumda olduğunun bilinmesi ile yapılacak sayaç sökme-takma, bakım-onarım-arıza işlemleri ve bu işlemlerden hangi abonelerin etkilenebileceği bulunabilir. Ayrıca nerede ne kadar su tüketiminin yapıldığı ihtiyaca göre nereye ne kadar su verilebileceği hesaplanıp raporlanabilir.

Genel Sistem Mimarisi

Sistem canlı veritabanı üzerinden çalışmakta olup çok kullanıcılı bir yapıya sahiptir. Diğer sistemlerle entegre çalışarak canlı ve güncel bilgiyi coğrafi bilgi ile birlikte sunabilmektedir.

Sistemdeki adres verilerinin tamamı veri tabanında olup, oluşturulma ve güncellemelerinin yapılması CBS Masaüstü Adres Uygulaması ile gerçekleştirilmektedir.

Sistemdeki adres ve şebeke verilerinin sorgulanması, analizi ve raporların gösterimi ise CBS Web uygulaması ile gerçekleştirilmektedir.

sudabis-logo-updt

SudaBİS Hakkında Detaylı Bilgi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım.

sudabis-uygulama-arayuzu1

sudabis-cemberi

Abone Entegrasyonu

Abone Geocoding çalışması 3 aşama ile tamamlanmaktadır:

1.adım: Abone Adres Standartlaştırması

Bu çalışmada Abone adreslerinin UAVT standartlarına göre düzenlemesi yapılarak Eski/Yeni sokak isimleri, Mahalle isimleri ve ilçe isimleri düzenlenmektedir.

2.adım: UAVT Adres standartları kazandırılmış Abone verilerinin harita üzerine yerleştirilmesi(Geocoding).Bu çalışmada UAVT ile eşleştirilmiş Başarsoft Altlık verileri (Yol orta, Mahalle, Bina, Bina giriş) kullanılarak abonelerin koordinatlandırılması işlemi yapılmaktadır.

3.adım: Objelendirilmiş Abonelerin Kontrolleri aşamasında adres kontrollerinin yanı sıra UAVT den elde edilen bina içindeki daire sayıları ile abone sayıları karşılaştırılarak binadaki eksik ya da fazla abonelerde kontrol edilmektedir.

Şebeke Entegrasyonu

Şebeke sayısallaştırması 3 aşamada gerçekleştirilebilmektedir:

 1.adım: Şebeke envanteri analizi şebeke verilerinin ne kadarının pafta ne kadarının sayısal ortamlarda tutulduğu, verilerin nerelerde saklandığı, şebeke verilerinin hangi hiyerarşi ile sayısallaştırılması gerektiği, hangi katmanların olması gerektiği konusunda ön analiz çalışması yapılmalıdır.

 2.adım: Paftaların taranıp sayısal ortama aktarılmalıdır.

 3.adım: Şebeke verilerinin CBS ortamında sayısallaştırılması gerekmektedir.

Coğrafi Veri Altlığı

SudaBİS CBS’nin ihtiyaç duyduğu bir diğer element ise Temel Coğrafi Veri Altlığıdır. Bu altlık veri seti Başarsoft’un sağlayacağı katmanlardan oluşmaktadır. Coğrafi Veri Seti Sayesinde tüm mekansal veri analizleri yapılabilmekte mahalle, ilçe ya da il bazlı bölgesel analizler çapraşık sorgulamalar ile yapılabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki; bir CBS sistemin en öncelikli ve temel ihtiyacı sağlıklı coğrafi veri setidir. Bu temel üzerine işlenecek olan abone, şebeke verileri ve destekleyici uygulama ara yüzleri ile en hassas ve doğru analizler yapılabilmektedir.

altlik1

altlik3

altlik4

 

rapor-1SudaBİS CBS Uygulama Arayüzü

Su ve Kanalizasyon Bilgi Sistemi kullanıcıların kendi cilent’larında sistemin ihtiyaç duyduğu tüm çizim işlemleri, raporlama ve analiz işlemlerini yapabildikleri bir Masaüstü Uygulamasıdır.

Uygulama MapInfo üzerinde geliştirilmiş olup Microsoft ASP .Net platformunda hazırlanmıştır.

rapor-2

Rapor Örneği 1

rapor-3

Rapor Örneği 2

 

SudaBİS CBS Web Arayüzü

Su ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi; CBS çalışmalarında, sistemin daha etkin kullanımı, merkezi veri tabanı ile uyumluluğun sağlanması, Abone Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun sağlanması ve uygulamanın çalışacağı bilgisayarlara herhangi bir kurulum gerektirmeden internet ya da intranet ortamında kullanılabilen bir web uygulamasıdır.

Sonuç

Tüm CBS Programları veritabanı üzerinden canlı olarak çalışmakta olup, en güncel veriyi kullanıp oluşturmaktadırlar.

SudaBİS diğer sistemlerle entegre olabilmekte ve onların istediği coğrafi veriyi sağlayarak tutarsızlıklara ve yanlışlara engel olmakta, onlardan da abone verileri ve abone bağlı diğer sözel verileri alarak coğrafi verilerle birlikte göstermekte, analizlerde kullanabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için SudaBİS broşürümüzü inceleyebilir veya www.sudabis.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

ASUKAYIP: Akıllı Su Kayıpları Yönetimi Platformu hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Referanslar

ASKİ

DESKİ

GASKİ

DİSKİ

KASKİ

ASAT

Adana ASKİ

İZSU

KASKİ

Başarı Hikayelerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz/Çözümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi