PTT El Terminali Projesi

PTT El Terminali Temini Projesi‘nin ihalesi 2007 yılı sonunda Sentim tarafından alınmıştır. En uygun harita, yazılım ve hizmet teklifini veren Başarsoft, Sentim‘in alt yüklenicisi olarak web tabanlı postacı takip ve cihet bilgi sistemini geliştirmiştir.

PTT El Terminali Projesi

Projenin ilk aşaması, 52 il merkezinde gerçekleşmiştir. Bu aşa-manın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından geri kalan 29 il merkezinde de çalışma yapılarak, Türkiye’deki tüm il merkezlerindeki posta dağıtım güzergahları ve posta dağıtım alanları (cihetler) sayısal ortama aktarılmıştır. Proje toplamda 9 ay sürmüştür.

Bu projenin amacı cihet alanlarını koordinatlı olarak sayısal harita üzerine aktararak, cihet alanlarının objektif bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olmak, dağıtıcıyı offline veya online takip edebilmek, dağıtıcının gün içerisinde ne kadar gezdiğini, kendi cihet alanında ne kadar gezdiğini, cihet dışına çıkıp çıkmadığını raporlayabilmek ve bu sayede gönderilerin takibini hızlandırmak ve kolaylaştırmaktır.

PTT El Terminali Projesi

Mekansal Bilginin Maksimum Kullanımı

Proje kapsamında öncelikle coğrafi veri tabanını oluşturmak gerekliliği göz önüne alınarak, kurumun veri tabanında bulunan Excel ve kağıt ortamındaki dağıtıcının hangi sokaklardan ve o sokaklardaki hangi kapı numaralarından sorumlu olduklarını belirten cihet rehberleri sayısal hale getirildi. Bu rehberlerdeki sokak ve kapı numaraları bilgileri, elimizde olan harita veri tabanındaki sokak ve kapı numaraları ile eşleştirilerek, her bir cihetin harita üzerinde tanımlanmış alanları oluşturuldu.

Oluşturulan her cihet alanının A3 çıktısı alınarak illerdeki dağıtım merkezlerine gidildi ve dağıtıcıların gezdikleri dağıtım güzergahlarını bu haritaların üzerine çizmeleri sağlandı. Çizilen bu güzergahlar daha sonra ofiste, MapInfo Pro ortamında sayısallaştırıldı.

Daha detaylı bilgi için lütfen PTT El Terminali Proje Broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?