İleri Seviye Tematik Haritalama

Bu videoda; ileri seviye tematik haritalar hakkında daha detaylı bilgiler alacağız.

Bu derste, çift değişkenli tematik haritaların oluşturulmasını, aynı bölgeye ait birden fazla verinin karşılaştırılması için doğrudan harita üzerinde bar grafik veya pasta grafiklerinin oluşturulmasını, bölge üzerinde nokta ile tematik oluşturmayı, ve alt kısmı gösteren şablon kullanarak iki kere tematik oluşturma işlemini öğreneceğiz. Bunların yanısıra tematik haritalamada kullanılan ana araçlardan biri olan grid tematik haritalamasını ve yaratılan grid haritanın 3 boyutlu görüntülenmesini göreceğiz. Son olarakta 3 boyutlu analizlerden biri olan prizma haritalara bakacağız.

Kapsanan Özellik ve Konular

  • Çift Değişkenli Tematik Haritaların Oluşturulması
  • Bar Grafik Tematik Haritaların Oluşturulması
  • Pasta Grafik Tematik Haritaların Oluşturulması
  • Nokta Yoğunluk Tematik Haritaların Oluşturulması
  • Grid Tematik Haritaların Oluşturulması
  • Prizmatik Haritaların Oluşturulması
  • 3 Boyutlu Harita Pencerelerinin Oluşturulması
  • Lejant Değiştirme

Pratik Kullanım

Önceki derslerimizde tematik harita oluşturmanın amaç ve yöntemlerinden bahsedilmişti. Ancak bazı durumlarda aynı harita üzerinde birden fazla veri tipine veya çeşidine göre tematik harita oluşturmamız gerekebilir. Örnek olarak partilere verilen oy miktarlarının harita üzerinde gösterilmesi için her partinin aldığı oy oranına veya oy sayısına göre bar grafiklerinin il haritası üzerinde oluşturulması verilebilir.

Genellikle yoğunluk verilerini harita üzerinde ifade etmek için renk kullanmak yerine noktalar ile tarama yöntemini seçeriz. Mesela nüfus yoğunluğu haritasının oluşturulması için her 100 insan için 1 nokta koyarak Türkiye haritası üzerinde nüfus dağılımını görebiliriz. 1 noktanın ifade ettiği insan sayısının büyüklüğüne göre de daha sık veya daha seyrek bir dağılım elde ederiz.

Bazen bir sürü noktaya bağlı birçok veriyi kullanarak anlaşılır bir şekilde haritaları görüntüleyemeyebiliriz. Bu gibi durumlarda mesajımızı net bir şekilde verebilmemiz için tamamiyle renklendirilmiş bir yüzeye ihtiyaç duyabiliriz. Bu tekniği tematik haritalar için kullandığımız gibi, 3 boyutlu yükseklik modelleri için de kullanabiliriz.

Net bir mesaj vermemizde renklerinde yardımcı olmadığı durumlarda 3 boyutlu gösterimi kullanabiliriz.