DHMİ Mekansal Bilgi Sistemleri Projesi

Türkiye Havaalanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.

DHMİ Genel Müdürlüğünce hava seyrüsefer ve havaalanı işletme hizmetleri çerçevesinde, hizmet verilen uçak ve yolcu trafiklerinde, son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Özellikle, Uluslararası hava limanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli gelişmeler gerçekleşmekte olup, İstanbul/Atatürk Hava Limanı ile Antalya Hava Limanı, yaşanmakta olan Uluslararası trafik artışı nedeniyle, Avrupa’nın da önde gelen hava limanları arasında yer almaktadır.

Projenin Amacı

Türkiye’deki 43 hava meydanı kendi bünyelerinde çalışmalarını devam ettirmekte ve Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktadır. Meydanların yeraltlarında çok fazla kablo olduğu için yapılan çalışmalarda kablolar zarar görebilmekte hatta koparılabilmektedir. Bu problemleri önlemek amacı ile yeraltından geçen kabloların radar ve GPS ile kaç metre derinlikte olduğunun tespiti yapılarak sorunların önlenmesi amaçlanmıştır. Kaynakların (altyapı ve üstyapı datalarının) etkin ve verimli kullanılması, mükerrer işlerin yapılmasının önlenmesi, mevcut kaynakların korunması ve doğru yönetilmesi için var olan dataların sayısallaştırılarak web ve masaüstü tabanlı merkezi bir sistem oluşturulması hedeflenmiştir. Aynı anda birçok kullanıcı bir ağ üzerinden, farklı illerdeki havaalanlarından bağlantı kurarak istedikleri verilere istedikleri zaman da ulaşmaları amaçlanmıştır. Mevcut olmayan dataların sahada radar ve GPS ile toplanarak akıllı sayısal haritalara dönüştürülmek istenmiştir.

Projenin Geçmişi ve Hedefler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğünce yapılan proje de verileri bir çatı altında toplamak, en hızlı ve kısa zamanda ulaşabilmek ve oluşabilecek hataları sistem üzerinden tespit ederek müdahale edebilecek bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yapı 2010 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Başarsoft ve Efes Savunma Sistemleri ortaklığında imzalanmıştır.

2010 yılında Esenboğa havaalanının saha çalışması yapılarak altyapı dataları sayısallaştırıldı. 2011 yılında projenin devamı olarak Erzurum, Antalya ve Esenboğa (üstyapı verileri) hava meydanlarının altyapı ve üstyapı verileri sayısallaştırılarak akıllı ve sorgulanabilir haritalara dönüştürüldü. Ayrıca CBS ortamında oluşturulan bilgiler üzerinden sorgulama ve analizin yanı sıra, sistemi sürekli güncel tutacak veri girişi de tasarlandı.

MapInfo ile yapılan pilot çalışmaların sonucunda tüm Türkiye için en uygun konfigürasyonun Merkezi yapıda MapInfo tabanlı bir CBS sisteminin kurulması olduğu sonucuna varıldı.

Bugüne Kadar Elde Edilen Sonuçlar

→ Proje kapsamına giren hava meydanlarına ait altyapı ve üstyapı envanterlerini ortak bir çatı altın da toplayarak bir yazılım üzerinden bütün hava meydanlarının bilgisine erişim imkanı sağlanmaktadır.

→ Var olan dataların sayısallaştırılarak olmayanların ise araziden radar ve GPS ile toplanarak masaüstü ve web tabanlı yazılıma entegre edilerek datalar üzerinde hızlı ve daha kısa zaman da sorgulama, güncelleme, analiz gibi işlemler yapabilmektedir.

→ Altyapı çalışmalarında havaalanı sınırı içerisin de tüm altyapı unsurlarının konumları, özellikleri ve birbiri ile olan ilişkilerine ulaşılabilmektedir.

→ Bir server üzerinden birden çok kullanıcı aynı anda giriş yaparak uygulama üzerinden veri girişi  ve düzenlemeler yapılabilmektedir.

→ Mekansal Bilgi Sistemi gelecekte yapılacak yeni planlamalara olanak sağlamaktadır.

Proje Künyesi

Çalışma Yapılan Meydanlar;

Esenboğa

Antalya

Erzurum

Proje Ekipleri;

2 Kişilik Yazılım Geliştirme Ekibi

3 Kişilik 3D CBS Ekibi

6 Kişilik CBS Uzmanı Data Ekibi

Katmanlar;

Üstyapı

Altyapı

3D Modelleme

Kuş Haritası

Mania Planları

Envanter Bilgisi

Personel Bilgisi

Kullanılan Programlar;

MapXtreme

MapInfo Professional 11.0

SpacEyes

SketchUp

Proje Süresi;

11 Ay

Daha detaylı bilgi için lütfen DHMİ Mekansal Bilgi Sistemleri Projesi broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?