OSB (Ostim)

ostimGünümüzde illerin ekonomik yönden gelişmelerini sağlayan en önemli faktörlerden biri Organize Sanayi Bölgeleri’dir (OSB). OSB’ler sahip oldukları büyük alanlar ve içerdikleri çok sayıda firmadan dolayı kendi kendilerini yönetmek ve altyapı sistemlerini, arazi envanterini ve firma bilgilerini içeren bilgi sistemlerini kurmak zorundadırlar.

OSB’lere ait bu kadar büyük verilerin yönetilmesi, güncellenmesi, saha çalışması ile toplanması gereken verilerin ana sisteme aktarılması gibi işlemler bu yönetimlerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır.

CBS, bahsedilen bütün bu verilerin bilgisayar ortamına koordinatlı bir şekilde aktarılması, sorgulanması, yönetilmesi, raporlanması ve güncellenmesinde etkin bir yardımcıdır.

Bu amaçla MapInfo ve MapXtreme kullanılarak hazırla-nan masaüstü ve web uygulamaları, ilgili kişilerin tüm sistemi yönetebilmelerine yardımcı oldukları gibi, internet kullanıcılarına da ihtiyaç duydukları konular hakkında Web üzerinden bilgi sağlamaktadır.

ostim-proje-ss

Mekansal Bilginin Maksimum Kullanımı

OSB yönetimleri, sorumlu oldukları alan içerisinde kalan firmalara ihtiyaç duydukları doğalgaz, elektrik, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve fiber kablo şebekeleri gibi alt-yapı hizmetlerini ve ada/parsel, firma bilgileri gibi üst yapı hizmetlerini sağlamak zorundadırlar.

Eski sistemde bu hizmetleri sağlamak için yapılan çalışmalar ayrı ayrı birimlerde birbirinden bağımsız olarak sürdürülmekteydi. Mesela, bir hafta öncesinde doğalgaz için bir bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından, ertesi hafta aynı bölgede kanalizasyon için tekrar kazı çalışması yapılmaktaydı. Gerçekleştirilen OSB Bilgi Sistemi ile artık ilgili birimdeki personel tarafından yapılan değişiklikler sistemde anında güncellendiği için diğer birimlerdeki personellerin ve yöneticilerin değişiklikleri online olarak takip edebilmeleri ve dolayısıyla durumdan haberdar olmaları mümkündür.

Sistem sayesinde OSB bünyesindeki altyapı ve üstyapı hizmetleri ile ilgili tüm bilgiler sorgulana-bilmekte, değişen bilgiler güncellenebilmekte, arıza anında veya çalışma sırasında etkilenen aboneler network analizi ile bulunabilmekte ve durum hakkında bilgilendirilebilmektedir.
Yapılan tüm sorgu ve analizler harita üzerinde görülebildiği gibi istenilen şekilde etiketlendirilip, raporlanabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen Ostim OSB Bilgi Sistemi Proje Broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?