CBS Uzmanı Nedir?

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uzmanı, araziden ya da görüntüler üzerinden toplanan grafik ve öznitelik verilerini düzenleyen, birleştiren, depolayan, güncelleyen, verileri sorgulamalar ve coğrafi analizler için coğrafi bilgiye dönüştüren; bu bilgi ve verilerin başka uygulamalarda kullanılabilmesi için format, datum, projeksiyon, koordinat sistemi vb. dönüşümlerini yapan; sonuçları grafikler, tematik haritalar ya da sayısal ekran görüntüleri olarak sunan kişidir.

CBS Uzmanı Ne İş Yapar?

CBS uzmanı, CBS proje tipine bağlı uygun donanımı, yazılımı kullanarak ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesini/üretilmesini, CBS, BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım), UA (Uzaktan Algılama) ve veritabanı yazılımlarından uygun olanını kullanarak coğrafi iş zekası çerçevesinde metadatasının hazırlanmasını, sorgulanmasını, analiz edilmesini, kullanıma hazırlanmasını, haritalandırılmasını, arşivlenmesini, raporlanmasını ve yorumlanmasını sağlar.

CBS uzmanı planlama ve uygulama işlerini büroda ve gerekli durumlarda arazide de gerçekleştirir.

CBS Uzmanı

CBS Uzmanı Becerileri Nelerdir?

CBS alanında uzman olmak için aşağıdaki becerilere sahip olunması beklenmektedir:

 • • Bilgisayar teknolojilerine hakim,
 • • Bağımsız çalışabilme becerisi ve kriz yönetimi yeteneği,
 • • Sorunu anlama, hızlı ve çözüme yönelik çalışma becerisi,
 • • CBS yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak ve en az bir CBS yazılımını etkin şekilde kullanmak,
 • • Veri analizi ve istatistiki analiz yapabilme becerisi,
 • • Mekansal sorgu/analiz yeteneği,
 • • Karmaşık veri tabanlarının kullanımı dahil olmak üzere coğrafi veri üretim ve yönetim konularında bilgili,
 • CBS veri formatları, veri tabanları ve bu veri formatları arasındaki veri dönüşümü hakkında bilgi sahibi olmak,
 • • Datum, projeksiyon, koordinat sistemi konularında bilgili,
 • • Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili yazılımların performanslarının analizini yapabilmek,
 • • Haritalama ve sayısallaştırma tekniklerine hakim.

CBS uzmanlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun açıklamış olduğu ve Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora derecesi ve aşağıdaki verilen bir konuda iyi derecede yeterliliklerin olması tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra özel sektörde kendini CBS alanında geliştirmiş olan diğer meslek grupları da tercih edilmektedir.

 • • Mimarlık
 • • Mühendislik
 • • Peyzaj Mimarlığı
 • • Şehir ve Bölge Planlama
 • • Coğrafya
 • • Matematik/İstatistik/Fizik

Çalışma Alanları

CBS uzmanlarının çalışma alanlarından bazıları aşağıdaki şekildedir:

 • • Belediyeler
 • • Araştırma kuruluşları
 • • Gaz, elektrik ve su gibi kamu hizmetleri şirketleri
 • • Mimarlık ve mühendislik firmaları
 • • Telekomünikasyon şirketleri
 • • Kargo firmaları
 • • Bankalar
 • • Devlet daireleri
 • • Gayrimenkul danışmanları
 • • Çevre danışmanlığı
 • • Sigorta şirketleri
 • • Turizm şirketleri
 • • Ar-Ge firmaları
 • • Savunma sanayi ve güvenlik birimleri
 • • Özel sağlık şirketleri
 • • Perakende
 • • Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) vb.
CBS Programı

CBS Yazılımları

Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanım alanın çok geniş olması, birçok CBS yazılımının da oluşturulmasını ve çözüme yönelik geliştirilmesini sağlamıştır.

Günümüzde masaüstü, web ve kullanımı yaygınlaşan mobil ortamlarda CBS yazılımları üretilmekte ve geliştirilmektedir. Özellikle veri aktarımının olması her meslek grubunun kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir veya daha fazla CBS (GIS) programı kullanabilmesine olanak tanımaktadır.

Aşağıdaki çözüm ve ürünlerimize tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

CBS Paket Programları

Altyapı Çözümlerimiz

Coğrafi İş Zekası Ürünlerimiz