DoaBİS

Doğalgaz Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi

Doğalgaz Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi (DoaBİS), coğrafi tabanlı adres ve şebeke verileri sayısallaştırılıp dijital ortama aktarılarak verilerin bütünlüğü ve yönetiminin kolaylıkla sağlandığı, Abone Bilgi Sistemi’ndeki abonelerin harita üzerinde gerçek ve doğru konumları ile daha kolay takibinin sağlandığı bir bilgi sistemidir.

DoaBİS ile adres ve şebeke verilerinin doğru konumları sayesinde; arıza bakım/onarım, sayaç takma ve sökme işlemlerinin daha hızlı ve koordineli yapılabilmesi sağlanabilir. Bunun yanı sıra, abone tüketimlerine ve abone sayılarına göre raporlar üretilerek; tüketimlerin yoğun olduğu, potansiyel abonelerin nerelerde olduğu sorularına da yanıtlar bulunabilir.

Doğalgaz Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi ile sahada operasyonel işlemlerde ihtiyaç duyulan haritalar hazırlanarak, kullanıcıların mobil cihazlardan harita verilerine hızlı erişimi sağlanabilir.

DoaBİS doğru adres veri yapısı, kurallı ve hassas şebeke – adres çizimleri, veri migrasyonları ile diğer CAD ve CBS ortamında oluşturulmuş verilerin sisteme aktarımı, abone-saha işlemleri, koordinat dönüşümleri ile merkezi yönetimlerin kolaylaştırılması gibi işlemlerle artan doğalgaz talebini sistemli ve doğru yönetebilmeyi sağlamaktadır.

doabis-logo-updt

DoaBİS Hakkında Detaylı Bilgi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım.

Slide 1

Veri Dönüşüm
İşlemlerinizi Akıllandırın

• Veri migrasyonlarının doğru ve kurallı bir biçimde gerçekleştirebilmesi için farklı formatlarda hazırlanmış veriler temizlenip sayısallaştırılarak; gerekli format ve projeksiyon dönüşümleri yapılıp veri tabanına aktarılmaktadır.
• Veri dönüşüm işlemlerinde kurumların sahip olduğu verilerdeki hataların hızlı bir şekilde raporlanarak düzenlenmesi sağlanabilir.

Slide 1

Verilerinizi Efektif Yönetin

• Sisteme yeni veri ekleme, eklenen verileri güncelleme gibi imkanlar sunarken altlık haritaların zenginleştirilmesi konusunda güçlü çizim araçlarına sahiptir.
• Harita üzerinde nokta, çizgi ve alan objeleri oluşturulabilir. Boru hattı, servis hattı, hottap, kaynak nokta, katodik koruma, servis kutusu, vana gibi şebeke elemanlarına ait çizimler ilgili butonlarla kolaylıkla hazırlanabilir, anlık olarak sisteme eklenebilir.
• Farklı koordinat sistemlerinde kaydedilmiş veriler sisteme entegre edilerek doğru ve hassas sayısallaştırılmalar yapılabilir.

Slide 1

Etkili ve Kolay Yönetim

• Çok fonksiyonlu CBS web uygulaması ile hiyerarşik adres sorgulamaları, şebeke sorgulamaları, iş emri sorgulamaları ve sektör/bölge bazlı sorgulamalar yapılabilir.
• Sorgu sonuçları tematik haritalama ile gösterilerek yapılan çalışmaların anlaşılır bir biçimde takip edilmesini sağlar.
• Detaylı raporlama ve analizler yapılarak sistem gereksinimleriyle süreçlerin takibi yapılabilmektedir.

Slide 1

Detaylı Network Analizi Yapın

• Harita üzerinden aboneler, doğalgaz boru hatları, binalar ile ilgili analizler yapılabilir. Örneğin; harita üzerinden seçilen bir borunun gazsız kalması için gerekli olan optimal vanaların tespit edilmesi, tespit edilen optimal vanaların kapatılmasından sonra etkilenen şebeke verileri ile adres (abone) verileri tespit edilerek, harita üzerinde farklı renk ve sembollerle gösterimler sağlanabilir.
• Abone bilgi yönetim sistemi entegrasyonu ile ihtiyaç duyulması durumunda, etkilenen abonelere kısa mesaj gönderimi yapılabilir.

DoaBİS'in Kullanıcısına Kattığı Değer

Kurallı Çizim
Yeteneği

Özelleştirilebilen
Sorgulama ve Raporlama

Entegrasyon
Yeteneği

Pratik
Veri Girişi

Farklı
Formatlarda Çalışabilme

Network Analizi
ve Simülasyon Yeteneği

DoaBİS Modülleri

Adres Veri Yönetimi

Adres tanımlama adımlarındaki kurallar sayesinde veri girişi yapan kişilerin doğru adresler ile veri üretmesi sağlanmaktadır. Sisteme eklenen veya güncellenen adresler anlık olarak görüntülenebilir. Binalar üzerinde bulunan abone bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilir ve abonelik işlemleri hızlıca gerçekleştirilebilir.

Sorgulama özelliği; adres verileri ile cadde/sokak, bina ve kapı numarası gibi detaylı bilgiler kullanılarak sorgulamalar yapabilir. Bu sorgulamalar harita üzerinde gösterilebilir. Abonenin sözleşme bilgileri, abonelik durumu ve gaz durumu gibi bilgiler harita üzerinde gösterilerek adres bazında analizler yapılabilir.

Kaçak Arama Modülü

Araç içi kullanıma özel tasarlanmış arayüzü ile tabletlerde rahatça kullanılabilir. Kaçak arama cihazınızdan gelen veriler, cihazla entegrasyon sayesinde veya web servisler aracılığıyla sisteme aktarılarak, sistemdeki şebeke verileri üzerinde doğalgaz kaçak arama taramalarını yapabilir. Tarama sonrası sonuçların analizlerini yapabilir, özelleştirilmiş raporlar alabilirsiniz.

Kaçak arama modülü ile mükerrer taramaların önüne geçilir. Hız limiti sayesinde, oluşabilecek hatalı taramalar önlenir. Oluşan kaçak noktaları belirlenerek, bakım ve onarım amaçlı şebeke elemanları harita üzerine işaretlenebilir. EPDK yönetmeliğine uygun tarama ve kaçak verilerini ortaya çıkarabilir, süreçleri hızlı ve etkin bir biçimde yönetilmesine olanak sağlar.

Proje Tasarım Modülü

Doğalgaz proje süreçlerinin, şebeke verilerinin tasarım aşamasından gerçekleşme aşamasına kadar olan tüm süreç, uçtan uca CBS üzerinden takip edilebilir. Proje başlangıcı olarak keşif süreçleri gerçekleştirilebilir, coğrafi ve idari kısıtlar göz önünde bulundurularak projeler tasarlanabilir, tasarlanan projeler için tahmini bütçeler anlık olarak izlenebilir. Bütçe onayları sonrasında farklı proje tiplerinin (Şebeke Genişleme, Şebeke İyileştirme, Münferit, Deplase vb.) sahada uygulanması mobil uygulama üzerinden imalat formlarının oluşturulması ile anlık olarak izlenebilir.  Malzeme düşümü ve hakkedişlerin gerçekleştirilmesi için SAP ve ORACLE gibi sistemler ile entegre olunabilir.

Web Çıktı Modülü

DoaBİS Web Çıktı Modülü ile seçilen bir alana ait katmanlar (adres bilgisi, boru hattı, servis bilgisi vb.) eklenebilir, bu katmanlar üzerinde renk, stil ve font değişiklikleri uygulanıp pafta çıktısı alınabilir. Çıktı üzerine proje ile ilgili bilgiler, kuzey oku ve ölçek çubuğu eklenebilir.

Pafta modülünde hazırlanan çıktıya ait karekod taratılarak mobil cihazlarda herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan görüntülenebilir ve öznitelik bilgilerine erişim sağlanabilir.

Şebeke Veri Yönetimi

Şebeke verilerinin oluşturulması, güncellenmesi ve düzenlenmesi bu modül ile daha kolay ve pratiktir. Daha önceden oluşturulmuş farklı formattaki veriler sisteme aktarılarak şebeke veri yönetim modülü üzerinde bulunan sayısallaştırma araçları yardımıyla düzenlenebilir ve güncellenebilir. Sahadan toplanan ölçüm dosyaları üzerinden çizimler yapılabilir, hatlar için gerçek uzunluk değerleri, şebeke elemanları için kot bilgileri doğrudan hesaplanarak verilere işlenebilir. Bu sayede doğru ve kurallı verilerin yönetilmesi sağlanır.

Raporlama Modülü

Kullanıcılar, sistemde bulunan veriler üzerinden analizler yaparak analizleri raporlandırabilir. Analizler ve raporlamalar; *.xls/*.xlsx ve *.pdf gibi formatlarda dışa aktarılabilir ya da doğrudan çıktıya gönderilebilir.

DoaBİS Hakkında S.S.S.

CAD vb. uygulamalardan içeriye veri aktarımı veya dışarıya veri aktarımı mümkün müdür? Hangi formatlarda aktarımlar yapılabilmektedir?

Evet mümkündür. Yaygın olarak kullanılan .shp, .dxf, .txt, .dwg vb. formatlarda içeriye veri aktarımı mevcuttur. Ayrıca DoaBİS uygulaması içerisinde .tab formatında bulunan veriler dışarıya farklı formatlarla aktarılabilmektedir.

DoaBİS’in farklı sistemler ile entegrasyonları mevcut mudur?

Kurum içi birimlerin ortak çalışma gerçekleştirebilmesi için entegrasyon önem arz etmektedir. SAP, Oracle, SCADA, ABYS vb. farklı sistemler ve bazı kamu kurumlarıyla entegrasyon mevcuttur.

DoaBİS ile akıllı veri ekleme yapılabilir mi?

Eklenen veri bir önceki hat ile kesiştiğinde o hattan bilgileri otomatik alabilmektedir.

DoaBİS üzerinden sistem, topolojik kontrolleri yapabilir mi?

Şebeke izleme ile, sistemin topolojik kontrolleri seçilen bir hattın seçilen akış yönüne göre izlemesi mümkündür. Böylece hem çizim yönü hataları hem de snap hataları görüntülenebilir, giderilebilir.

DoaBİS ile arıza tespiti yapılabilir mi?

DoaBİS ile network analizi yapabilirsiniz. Analiz sonuçlarına göre, arızadan etkilenecek abonelere SMS entegrasyonu sayesinde otomatik kısa mesaj göndererek, abonelere bilgilendirme yapabilirsiniz.

DoaBİS ile kurallı çizim yapılabilir mi?

Kurumun belirlediği kurallar uygulamaya tanımlanarak kullanıcıların hatalı çizim yapmasını engellerken, doğru çizime yönlendirmektedir.

DoaBİS ile raporlama yapabilir miyiz?

Ön tanımlı raporlar sayesinde, EPDK tarafından istenilen raporları DoaBİS ile kolayca oluşturabilirsiniz.

Kullanıcıların loglarına erişebilir miyim?

DoaBİS ile kullanıcıların yapmış oldukları tüm işlemler kayıt altına tutulmaktadır. Tüm kullanıcıların log kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

Veri tabanları arası geçiş sağlanabilir mi? DoaBİS hangi veri tabanları ile çalışmaktadır?

DoaBİS PostgreSQL, Oracle, MSSQL ile çalışmaktadır. Veri tabanları arasında geçiş sağlanabilir.

DoaBİS terminal yapısında çalışabilir mi?

DoaBİS; bir sunucuya kurularak terminal app oluşturabilir, kullanıcı sunucu arayüzünü görmeden sadece uygulamayı görecek şekilde konfigürasyonla terminal kullanımı sağlanabilir.

Referanslarımız

Başarı Hikayelerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz/Çözümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi