DoaBİS

Doğalgaz Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi

doabis-logo-updt

DoaBİS (Doğalgaz Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi), coğrafi tabanlı adres ve şebeke verileri sayısallaştırılıp dijital ortama aktarılarak verilerin bütünlüğü ve yönetiminin kolaylıkla sağlandığı, Abone Bilgi Sistemi’ndeki abonelerin harita üzerinde gerçek ve doğru konumları ile daha kolay takibinin sağlandığı bir bilgi sistemidir.

DoaBİS ile adres ve şebeke verilerinin doğru konumları üzerinden arıza bakım/onarım, sayaç takma ve sökme işlemlerin daha hızlı ve koordineli yapılabilmesi sağlanabilir. Bunun yanısıra, abone tüketimlerine göre ve abone sayılarına göre raporlar üretilerek tüketimlerin yoğun olduğu, potansiyel abonelerin nerelerde olduğu sorularına da yanıtlar bulunabilir.

Doğalgaz Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi ile sahada operasyonel işlemlerde ihtiyaç duyulan haritalar hazırlanarak kullanıcıların mobil cihazlardan harita verilerine hızlı erişimi sağlanabilir.

DoaBİS Hakkında Detaylı Bilgi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım.

Veri Dönüşüm İşlemleri

Veri migrasyonlarının doğru ve kurallı bir biçimde gerçekleştirebilmesi için farklı formatlarda hazırlanmış veriler temizlenip sayısallaştırılarak gerekli format ve projeksiyon dönüşümleri yapılıp veri tabanına aktarılmaktadır. Ayrıca veri dönüşüm işlemlerinde kurumların sahip olduğu verilerdeki hataların hızlı bir şekilde raporlanarak düzenlenmesi sağlanabilir.

DoaBİS Veri İşlemleri

Adres Veri Yönetim Modülü

Adres verilerinin doğru yönetilebilmesi için adres tanımlama adımlarında kurallar tanımlanmıştır. Örneğin; cadde/sokak tanımı gerçekleştirilirken mahalle içerisinde aynı isme sahip cadde/sokak olamaz kuralı ya da kapı tanımı gerçekleştirilirken, aynı cadde/sokak üzerinde aynı kapı numarası olamaz kuralı gibi kurallar tanımlanarak veri girişi yapan kişilerin doğru veri üretmesi sağlanır. Sisteme eklenen veya güncellenen adresler kurumun sahip olduğu Abone Bilgi Sistemi ile entegre çalıştığı için anlık olarak Abone Bilgi Sistemi üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle binalar üzerinde bulunan abone bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilir ve abonelik işlemleri hızlıca gerçekleştirilebilir.

Sorgulama özelliği; adres verileri ile cadde/sokak, bina ve kapı numarası gibi detaylı bilgiler kullanılarak sorgulamalar yapabilir. Bu sorgulamalar harita üzerinde gösterilebilir. Sorgulanan adres verileri *.xls / *.xlsx formatında dışa aktarılabilir ve çıktısı alınabilir. Abonenin sözleşme bilgileri, abonelik durumu ve gaz durumu gibi bilgiler harita üzerinde gösterilerek adres bazında analizler yapılabilir. Sektör ve bölge bazlı abonelik kabulü veya reddi için düzenlemeler yapılabilir ve gerekli kısıtlamalar koyulabilir.

DoaBis Genel Sistem Mimarisi

Şebeke Veri Yönetimi Modülü

Şebeke verilerinin oluşturulması, güncellenmesi ve düzenlenmesi bu modül ile daha kolay ve pratiktir. Daha önceden oluşturulmuş farklı formattaki veriler sisteme aktarılarak şebeke veri yönetim modülü üzerinde bulunan sayısallaştırma araçları yardımıyla düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu sayede doğru ve kurallı verilerinin yönetilmesi sağlanır.

DoaBis Şebeke Yönetimi

Kaçak Arama Modülü

Araç içi kullanım için tasarlanmış bir tablet uygulaması olan kaçak arama modülü ile sistemdeki canlı veri üzerinden taramalar, analizler ve raporlamalar yapılabilir.

Mükerrer taramaların önüne geçilerek hız limiti sayesinde hatalı taramalar ortaya çıkartılır. Kaçak noktalar belirlenerek, bakım onarım amaçlı şebeke elemanları harita üzerinde işaretlenerek bakım onarım gibi süreçlerin hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlar. EPDK yönetmeliğine uygun tarama ve kaçak verilerinin ortaya çıkarılmasını sağlar.

Raporlama Modülü

Kullanıcılar, sistemde bulunan veriler üzerinden analizler yaparak analizleri raporlandırabilir. Analizler ve raporlamalar; *.xls/*.xlsx ve *.pdf gibi formatlarda dışa aktarılabilir ya da doğrudan çıktıya gönderilebilir.

Veri Yönetimi

DoaBİS sisteme yeni veri ekleme, eklenen verileri güncelleme gibi imkanlar sunarken altlık haritaların zenginleştirilmesi konusunda güçlü çizim araçlarına sahiptir. Harita üzerinde nokta, çizgi ve alan objeleri oluşturulabilir. Boru hattı, servis hattı, hottap, kaynak nokta, katodik koruma, servis kutusu, vana gibi şebeke elemanlarına ait çizimler ilgili butonlarla kolaylıkla yapılabilir. Çizilen şebeke elemanlarına ait bilgiler anlık olarak sisteme eklenebilir.

Yönetim panelinden anlık olarak bütün şebeke elemanlarına stil güncellenmesi yapılabilir. Farklı veri formatlarındaki katmanlar ise anlık olarak açılıp harita üzerinde görüntülenebilir. Farklı koordinat sistemlerinde kaydedilmiş veriler direk sisteme entegre edilerek doğru ve hassas sayısallaştırılmaların yapılmasına olanak sağlar. Farklı formatlarda hazırlanmış veriler MapInfo Pro formatına (*.tab) dönüştürülerek sisteme aktarılabilir.

CBS Web Uygulaması

Kullanıcıların görev, ihtiyaç ve yetkileri baz alınarak geliştirilen çok fonksiyonlu CBS Web Uygulaması ile sistem etkili ve kolay bir biçimde yönetilebilir.

CBS Web Uygulaması ile hiyerarşik adres (il/ilçe/mahalle/sokak bazlı) sorgulamaları, şebeke (Örn: boru tipi, boruların 3 boyutu gösterimi) sorgulamaları, iş emri sorgulamaları ve sektör/bölge bazlı sorgulamalar yapılabilir. Yapılan sorgu sonuçları veri gösteriminin en etkili yöntemlerinden biri olan tematik haritalama ile gösterilerek yapılan çalışmaların anlaşılır bir biçimde takip edilmesini sağlar. Elde edilen sorgu sonuçları ile raporlama ve analizler yapılarak sistem gereksinimleriyle süreçlerin takibi yapılabilmektedir.

Web Çıktı Modülü

DoaBİS Web Çıktı Modülü ile seçilen bir alana ait katmanlar (adres bilgisi, boru hattı, servis bilgisi vb.) eklenerek katmanlar üzerinde renk, stil ve font değişiklikleri uygulanıp pafta çıktısı alınabilir. Çıktı üzerine proje ile ilgili bilgiler, kuzey oku ve ölçek çubuğu eklenebilir.

Pafta modülünde hazırlanan çıktıya ait karekod ekrandan taratılarak mobil cihazlarda herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan direkt tarayıcı üzerinden görüntülenmesi ve öznitelik bilgilerine erişim sağlanabilir.

DoaBis Web Çıktı Modülü
DoaBis Network Analizi

Network Analizi

Harita üzerinden aboneler, doğalgaz boru hatları, binalar ile ilgili analizler yapılabilir. Örneğin; harita üzerinden seçilen bir borunun gazsız kalması için gerekli olan optimal vanaların tespit edilmesi, tespit edilen optimal vanaların kapatılmasından sonra etkilenen şebeke verileri ile adres (abone) verileri tespit edilerek harita üzerinde farklı renk ve sembolojilerle gösterimler sağlanabilir.

Ayrıca analiz sonuçları *.xls / *.xlsx formatında dışarı aktarılabilir. İhtiyaç duyulması durumunda ve abone bilgi yönetim sistemi entegrasyonu ile etkilenen abonelere SMS gönderimi yapılabilir.

Sonuç

Dijitalleşen dünyaya ayak uydurma politikasıyla yola çıktığımız ve geliştirdiğimiz Doğalgaz Dağıtım Alt Yapı Bilgi Sistemleri (DoaBİS) uygulaması, akıllı alt yapı bilgi sistemleri sektörünün ihtiyacına yönelik geliştirmeler ve entegrasyonlarla çözüm odaklı bir sistemdir. Bu kapsamda doğru adres veri yapısı, kurallı ve hassas şebeke -adres çizimleri, veri migrasyonları ile diğer CAD ve CBS ortamında oluşturulmuş verilerin sisteme aktarımı, abone-saha işlemleri, koordinat dönüşümleri ile merkezi yönetimlerin kolaylaştırılması gibi işlemlerle artan doğalgaz talebini sistemli ve doğru yönetebilmek için tasarlanmıştır.

Detaylı bilgi için DoaBİS broşürümüzü inceleyebilirsiniz veya doabis.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

Referanslar

Enerya

Kargaz

Çorumgaz

AKMERCAN Gaz Doğal Gaz

KAYSERİGAZ

BURSAGAZ

İZMİRGAZ

İNGAZ

İzgaz

DiyarGaz

ESGAZ

BAŞKENTGAZ

SAMGAZ

SelçukGAZ

Sürmeligaz

PALGAZ DOĞAL GAZ

PALEN DOĞAL GAZ

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan da Takip Edebilirsiniz