Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES)

Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES), afet ve acil durum yönetimine ilişkin süreçlerin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için kurgulanmış bir bilişim sistemidir.

Sistem masaüstü, coğrafi bilgi sistemi destekli web uygulamaları (iki boyutlu ve üç boyutlu) ve mobil uygulamaları içeren, birçok kurum içi ve dışı sisteme ve uygulamaya bağlı bütünsel bir platformdur.

Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES), afet ve acil durum yönetimine ilişkin süreçlerin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için kurgulanmış bir bilişim sistemidir. Sistem masaüstü, coğrafi bilgi sistemi destekli web uygulamaları (iki boyutlu ve üç boyutlu) ve mobil uygulamaları içeren, birçok kurum içi ve dışı sisteme ve uygulamaya bağlı bütünsel bir platformdur.

AYDES, özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamına uygun olarak hazırlanmış, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilgili Bakanlıklar ve taşra teşkilatları tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmış, süreçlerin etkin, hızlı yürütülmesine imkan sağlayan bütünleşik bir yapıdadır. “Olay Komuta Sistemi”, “Mekansal Bilgi Sistemi” ve “İyileştirme Sistemi” olarak üç ana bileşen ve bunlara ait alt bileşenlerinden oluşmaktadır.

Mekansal Bilgi Sistemi Modülleri

 • MBS 2B web tabanlı uygulama
 • MBS OHR web tabanlı uygulama
 • MBS 3B web tabanlı uygulama
 • MBS  mobil uygulama
 • MBS’nin diğer sistemlerle entegrasyonu
 • NVİ ,UAVT, KPS, TAKBİS, Karayolları, Meteoroloji vb. afet yönetiminde kritik verilerin MBS’ye entegrasyonu
 • MBS uygulama eğitimlerinin verilmesi

Mekansal bilgi sisteminin olmazsa olmazı veridir.
Bu kapsamda:

 • Afet yönetiminde kullanılabilecek farklı kurum ve kuruluşlardan gelen mekansal verilerin toplanması, üretilmesi ve sunulması,
 • İl afet müdürlüklerinden afete hazırlık ve zarar azaltma envanter bilgileri ve acil durum planı verilerinin toplanması,
 • Afet ve acil durum mekansal veritabanı kurulması amacıyla veri dönüşümlerinin yapılması,
 • Afet yönetimi için haritalama, görselleştirme, mekansal veri analizi işlemlerini gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen AYDES broşürümüzü inceleyebilirsiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?