Koordinattan Nokta Oluşturma

Bu videoda; verilerimizi gösteren noktaların oluşmasını öğreneceksiniz.

Bu derste, verilerinizi gösteren noktaların oluşturulmasını öğreneceksiniz. Böylelikle veritabanınız harita üzerinde çizildiğinde, MapInfo’nun size sunduğu araçları kullanarak daha fazla coğrafi analiz yapabilirsiniz.

Kapsanan Özellik ve Konular

  • Enlem ve Boylam Koordinatlarını Anlama
  • Enlem ve Boylam Koordinatları ile Nokta Oluşturma
  • UTM Koordinat Sistemi ile Nokta Oluşturma
  • Derece Dönüştürücü
  • Kesişimlerde Nokta Oluşturma
  • Tablonun Haritasını Yok Etme

Pratik Kullanım

Bir MapInfo tablosu, üzerinde kompleks coğrafi analizler yapılabilen dosyaların birleşiminden oluşmuştur. Bu tablonun bir bileşeni de tablosal bilgiler içerir. Birçok veritabanı kaydı genellikle aynı tür coğrafi bilgi (sokak adresleri, posta kodları, şehir, il, veya coğrafi koordinatlar) ile ilintilidir. Bu veritabanı bilgileri verisayfası penceresinde görüntülenebildiği halde, bu adres listeleri size konumların birbirine ne kadar yakın olduğu konusunda yardımcı olmaz.

Verilerinizi coğrafi olarak görebilmek için bunları harita üzerine yerleştirmeniz gerekir. Böylelikle birbirleriyle olan coğrafi ilişkileri daha açık hale gelir ve mekansal analizlar yapmanıza olanak sağlar.

Nokta oluşturma da coğrafi kodlamanın yollarından biridir. Bu şekilde, veritabanında yer alan X ve Y koordinatları kullanılarak veritabanınız harita üzerine aktarılır.

MapInfo, Matematiksel koordinat sistemindeki X-Y Sistemini kullanır, Sağa Doğru X, Yukarı Doğru Y. Ülkemizde Haritacılık faaliyetlerinde ise X Yukarı, Y Sağa kullanılmaktadır. Bu bazen karışıklığa yol açabilir.