T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Geokodlama Projesi

“Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi” Projesi

“Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi” projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi veri üretimi gerçekleştiren tüm birimlerinin temel görüntü altlığını oluşturulmaya yönelik, yer örnekleme aralığı 10 cm olan gerçek (true) ortofotoların üretimi gerçekleştirilmekte, ülkemizin güncel yol ve bina envanteri oluşturulmaya devam edilmektedir. Proje ile ülke çapında ortofoto kullanımı teşvik edilecek, yüksek hassasiyete sahip bu verilerin daha fazla ve yaygın kullanımı ile mühendislik uygulamaları daha hızlı ve yüksek doğrulukla gerçekleştirilebilecektir.

Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, projenin finansmanı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından karşılanmaktadır.

Proje kapsamında, yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafına ihtiyaç duyan kurumların kullanımına yönelik, ülke düzeyinde kentsel alanda hassas gerçek ortofoto görüntü veri seti oluşturulmaktadır. Mükerrer çalışmalar önlenecek, daha sonraki projelere en temel altlık oluşturularak, kamuda büyük oranda tasarruf sağlanacaktır. Üretilen veriler tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin kullanımına “ücretsiz olarak” servis edilmeye başlanmıştır. Proje ile, karar vericilerin afetlerden önceki ve sonraki durumu takip edebilmeleri, hızlı, doğru ve yerinde kararlar alabilmeleri de amaçlanmaktadır.

Kimlik Paylaşım Sistemi içerisinde; UAVT’de yer alan bilgiler (posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgiler) bulunmaktadır. UAVT’nin yüksek çözünürlüklü mekansal boyutunun (adresler) strateji geliştirmede daha etkin kullanılabilmesi için, bu adreslerin coğrafi olarak eşleştirilmesi gerekmektedir.

“Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi” projesi sonuç verileri kullanılarak tüm kentsel alanlarda yer alan kamu ve özel yapıların mekansal veri altyapısının, Ulusal Adres Veri Tabanında kayıtlı adres kodları ile eşleştirilerek oluşturulması, takibinin yapılabilmesi mümkün olacaktır. Proje sonuç ürünleri Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)’ın en temel ihtiyacı olan verileri sağlayacaktır.

«Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı Üretiminin Gerçekleştirilmesi (Geokodlama) Projesi» ile; Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi’nin en önemli çıktılarından olan bina ve ulaşım ağı verilerinin, Ulusal Adres Veri Tabanı ve diğer ilgili servislerden faydalanılarak kodlandırılması (akıllandırılması) amaçlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Geokodlama broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?