TÜRKSAT Kablo TV - TSUNAMİ Projesi

TSUNAMİ Projesi, TÜRKSAT’ın öncelikli olarak kablo altyapı varlıklarını sayısallaştırma amacıyla oluşturulan, bunun yanında servislerinin ve iş süreçlerinin tek bir sistem üzerinden daha etkin ve verimli yönetilmesini ve planlanmasını amaçlayan coğrafi bilgi yönetim sistemler bütünüdür.

Projeyle birlikte, TÜRKSAT kağıt paftaları üzerinde bulunan verilerin CBS ortamına aktarılarak merkezi bir sistem üzerinden yönetim ve müdahale kolaylığı sağlanmıştır.

Geliştirilen CBS yazılımları ile verilerin merkezi bir sistem üzerinden kurallar dahilinde topolojiye uygun şekilde üretilmesi, güncellenmesi, yönetilmesi ve raporlamaların bu sistem üzerinden alınabilmesi sağlanmıştır.

⊕ Geliştirilen masaüstü, web ve mobil uygulamaları merkezi veritabanı üzerinden çalışarak en güncel veriye anlık olarak erişimi sağlanmıştır.

⊕ Müşterilerin harita ortamında adresleri üzerine geocode edilerek takibi sağlanabilmekte ve hizmet kalitesi artırılmaktadır.

UAVT entegrasyonu ile coğrafi bilgi sistemi adres yapısı entegre edilerek müşterilerin UAVT adres karşılıkları belirlenmiş ve adres işlemlerinin tümü UAVT entegrasyonu ile gerçekleştirilmiştir.

⊕ Geliştirlen Andorid tabanlı mobil uygulama ile iş emirleri listelenebilmekte, iş ermine navigasyon yapılarak ulaşılabilmekte ve iş emri detay bilgileri görüntülenip sonlandırılabilmektedir.

⊕ Mobil cihazlar sistem üzerinden takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.

⊕ TSUNAMİ CBS uygulamaları ile yöneticilere ihtiyaca uygun, kolayca ulaşılabilir; anlık veya dönemsel verileri içeren raporlar sunabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için TSUNAMİ Projesi broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?