Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK

2004 yılında, Microsoft’un finansmanı ve Sentim’in entegratörlüğü ile gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Konumsal Karar Destek Sistemi (KKDS) projesinde, Başarsoft alt yüklenici olarak MapInfo teknolojileri ile (MapXtreme 2004 .NET platform) bakanlığa bağlı okulları, yatırımları, öğretmen ve öğrenci sayılarını analiz etmek, mevcut ve projekte edilmiş nüfusa göre yatırım ihtiyaçlarını belirlemek üzere web tabanlı bir yazılım geliştirmiştir.

Proje kapsamında 2005 yılının sonuna kadar 81 il merkezindeki tüm ilköğretim ve liseler gerçek koordinatlarına yerleştirilmiş ve kuruma il merkezlerinin cadde-sokak, mahalle ve ilgi çekici sosyal noktalar haritaları ile birlikte teslim edilmiştir.

Tasarlanan sistem, tamamıyla MEB’de kullanılan sistem ile uyumlu olmasına rağmen hayata geçmemiştir.

Eğitim Bakanlığı Proje Logo
MEB Yeğitek

“Karar Destek Sistemleri”nde yeni açılım

Ulusal kalkınma planlarında verilen stratejik kararlara dayanarak, ülkenin insan gücünü etkin bir şekilde yetiştirmek amacıyla; Mesleki ve düz liselerin kapasitelerine yön vermek, Ekonomik sektörlerin gelişimlerini takip ederek, istihdam edebilecekleri yönde insan yetiştirmek, Okul kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak

Türkiye bazında;

  • Öğretmen sayıları, branşlarına göre öğretmen dağılımı
  • Cinsiyetlerine ve Sınıflarına, Okulların türlerine göre öğrenci sayıları ve dağılımı
  • Okul başarı yüzdeleri (ÖSYM, LGS)
  • Okul envanter Bilgileri (derslik sayısı, laboratuvar sayısı..)
  • Nüfus Projeksiyonları ve Kapasite tahminleri yapılabilmektedir.

MEBBİS veritabanındaki okullara ait adres bilgileri ile;

  • Okullar, Coğrafi konumlarına yerleştirilmektedir.
  • Tamamlanan il Sayısı : 81 il
  • Okul Bilgileri ile MEBBİS veritabanındaki bilgiler doğrudan ilişkilendirilmektedir.
  • Türkiye genelinde il ve ilçe bazında, İl içinde ise okul bazında tematik analizler yapılabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen MEB YEĞİTEK Proje Broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?