PwrTrace

Web Tabanlı Gerilim Düşüm Analizleri ve Şebeke Sayısallaştırma

PwrTrace, elektrik dağıtım şebekelerinin harita üzerinden sayısallaştırılması ile gerilim düşüm, faz yapısında yük denge analizleri ve şebeke envanter raporlaması için geliştirilen açık kaynak web uygulamasıdır.

Sistemin genel yetenekleri arasında;

 • • Ana trafo merkezi ile başlayan fiderlerin, faz yapısına göre beslenmesine yönelik özel çizim kuralları,
 • • Karar destek sağlaması amacıyla faz başına yük dengeleme ve hatlar üzerindeki enerji kaybını belirleyebilen mühendislik hesaplamaları,
 • • Orta gerilim ve alçak gerilim hatların, trafo, direk, anahtarlama elemanı ve abonelerin harita üzerine sayısallaştırılması için geliştirilmiş özel çizim araçları ve formlar,
 • • Çizim kuralları ve topoloji algoritması ile faz yapısına özel network analizleri,
 • • Dağıtım şirketleri ve projeler bazında yetkilendirme yapısı ile envanter raporları,
 • • Esnek altyapısı sayesinde dış sistemler ile entegrasyon yetisi,
 • • Şebeke verisi ve Google Street View’in tek bir sayfada görüntülenebilmesi

yer almaktadır.

PwrTrace Hakkında Detaylı Bilgi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım.

Slide 1

Kurallı Şebeke Sayısallaştırma

• Şebeke çizimleri gerçekleştirebilir ve şebeke envanterlerini dijital ortama aktarabilir.
• Şebeke verilerini CBS ile harita üzerinde sayısallaştırabilir.
• Koordinatlı konumlandırma yaparak şebeke envanterini yönetebilir.

Slide 1

Gerilim Düşüm ve Şebeke Faz Başına Yük Denge Analizleri

• Faz mimarisinde elektrik dağıtım gerçekleştirilen yük denge analizleri yapabilir.
• Elektrik şebeke hatları üzerindeki hat kaybı analizlerini web tabanlı coğrafi bilgi sistemi üzerinden hesaplandığı tek uygulama özelliğini taşımaktadır.

Slide 1

Uyarlanabilir Altyapı

• Sistem, uyarlanabilir mimari yapısı ile başka sistemler ile (CRM, SCADA, OSOS vb.) entegre olabilir.
• Saha operasyonlarında kullanılmak üzere girdi sağlanacak bilgiler için altyapı oluşturabilir.
• Dağıtım şirketlerine ait mevcut veriler sisteme aktarılabilir ve haritada gösterimi sağlanabilir,
• Uygulamadaki şebeke çizimi için form yapıları dağıtım şirketi operasyonlarına göre uyarlanabilir.

PwrTrace'in Kullanıcısına Kattığı Değer

Faz Başına
Yük Dengeleme Analizi

Hatlar Üzerindeki
Enerji Kaybı Analizi

Gerilim Düşüm
Kaybı Analizleri

CBS Tabanlı
Şebeke Yönetimi

Network
Analizi

Topoloji Kurallı
Şebeke Çizimi

Dinamik Analiz
ve Raporlama

Entegrasyon
Altyapısı

PwrTrace Modülleri

Mühendislik Hesaplamaları, Analizler ve Raporlamalar

 • • Hatlar üzerindeki enerji kaybı analizleri geliştirilen dinamik algoritma yapısı üzerinden CBS harita gösterimi ve çıktı raporlar ile sağlanabilmektedir.
 • • Abonelerin fiderler üzerindeki fazlara göre dağılımının kayıt altına alınması ile yük dengeleme analizleri ve raporları üretilebilmektedir.
 • • Seçilen bölge, proje ve fider üzerinden şebeke elemanlarının envanter raporu oluşturulabilmekte ve farklı formatlarda dışarıya aktarımı sağlanabilmektedir.
 • • Dağıtım şirketlerine özel diğer ihtiyaç olacak raporlar ve analizler dinamik altyapısı sayesinde hızlıca uyarlanabilmektedir.

Şebeke Çizim Modülü

 • • Elektrik dağıtım şebekelerinde Ana Trafo Merkezi, YG, OG ve AG hatların ve hatlara bağlı şebeke envanterlerinin harita üzerine sayısallaştırılması için özel çizim araçları,
 • • Şebeke envanterleri hat, direk, trafo ve anahtarlama elemanı için geliştirilmiş özel formlar ve çizim araçları,
 • • Abonelerin konumları ve bilgileri ile birlikte beslendiği şebeke elemanlarının eşleştirilebileceği özel araçlar,
 • • Şebeke çizimi sırasında kullanıcıyı doğru topolojiye ulaşabilmek için yönlendirecek dinamik kural yapısı,
 • • Sokak Görünümü üzerinden şebeke envanterlerinin tespiti,
 • • Pafta, çıktı harita vb. formatlardaki resim dosyalarının üzerinden sayısallaştırma yapabilmek için harita üzerine koordinatlı şekilde konumlandırılması (Georeference) aracı şebeke çizimi,

modülünde yer almaktadır.

Yetkilendirme Modülü ve Yönetim Paneli

 • • Kullanıcılar web üzerinden uygulamaya erişim sağlayabilmektedir.
 • • Açık kaynak mimarisi ile lisans bağlılığı gerektirmemektedir.
 • • Uygulamadaki rol ve yetki tanımlama özelliği ile kullanıcı tüm işlevler için yetkilendirilebilir, yönetilebilir ve tanımlanan rollere atanabilir durumdadır.
 • • Dağıtım şirketleri ve projeler üzerinde yetkilendirme yapılabilmektedir.
 • • Formlarda yer alan tür/tip verileri ve algoritmalardaki parametreler yönetim paneli üzerinden yönetilebilmektedir.
 • • Cloud veya on-premise kurulumlar isteğe bağlı olarak sağlanabilmektedir.

PwrTrace Hakkında S.S.S.

Farklı formatlardaki şebeke verileri uygulamaya aktarılabilir mi?

Uygulama içerisine müşterinin elindeki farklı formattaki coğrafi veriler data çalışması yapılarak aktarılabilir. İlgili verilerin öncesinde incelenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Sistem içerisinde yapılan mühendislik hesaplamalarını analiz edebilmek adına şebeke veri yapısı oldukça önemlidir.

Uygulama hangi analizleri ve raporlamaları üretebilir?

Uygulama üzerinden sayısallaştırılmış şebeke yapısı ile harita tabanlı gerilim düşüm, hat kaybı ve faz yapısında yük denge analizler üretebilir. Sistem ayrıca, başka mühendislik hesaplamalarını analizlerin formül yapısı ve veri mimarisine göre uygulamaya eklemek için gerekli altyapıya sahiptir.

Elinizde sayısal olmayan pafta benzeri kağıt haritalar uygulamaya aktarılabilir mi?

Georeference modülü ile sayısallaştırılması gerçekleştirilmek istenen raster haritalar sisteme koordinatlı bir şekilde eklenerek üzerinden şebeke kuralları ile çizim gerçekleştirilebilir.

Şebeke sayısallaştırma ve sahadan veri toplamak için mobil uygulama çözümü var mı?

İlgili sistem altyapısı sahadan veri toplamak için mobil çözüm (Android ve IOS) sunulabilir. İlgili çözüm ile sahada birçok operasyon gerçekleştirilebilir. (Sahada şebeke verisi görüntüleme, şebeke çizimi ve diğer bilgilerin koordinat, açıklama ve fotoğraflar ile toplanması.)

ERP, SCADA, Akıllı Sayaç veya Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi farklı sistemlerden analizler için veri alınabilir mi?

Sistemin esnek entegrasyon altyapısı sayesinde farklı sistemlerden veri akışı sağlanabilir. Sağlanacak bu entegrasyonlar öncesinde sadece entegrasyon sağlanacak sistemlerle yöntem ve veri içeriği analiz edilmelidir.

Başarı Hikayelerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz/Çözümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi