ASKİ Coğrafi Bilgi Sistemi

Şubat 1998 tarihinde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) için harita yapımının tamamlanması ile birlikte altyapı verileri ile mevcut veriler GIS ortamına aktarılmış, GIS veritabanı kurulmuş ve kurumun ihtiyacı olan arayüzler oluşturulmuştur ve oluşturulmaya devam edilmektedir.

ASKİ CBS Project

Abone, Arşiv, Arıza, SCADA Sistemleri ile GIS sitemi entegre edilmiştir. Bu çalışma sonucunda oluşturulan GIS altlık verisi hem ASKİ’nin hem de Ankara’daki altyapı ve belediye kurumlarının temel altlığı olmuştur. İmar, Kadastro, Emniyet, Mezarlık, Gaz vb sistemlerle bütünleşik bir yapıya geçmiştir. Türkiye’de bu büyüklükte yapılan ilk başarılı çalışma olmuştur.

Ankara 3 boyutlu içme suyu haritası

Ankara 3 boyutlu içme suyu haritası

Kullanılabilen E-Devlet Uygulaması

ASKİ içme suyu altyapı bilgileri, 1992 yılından 1998 yılına kadar Intergraph tabanlı sistemler üzerinden girilmekteydi. Sistemlerin eskimiş olması, bakım maliyetlerinin yüksek olması, tüm Ankara bazında çalışmaya müsait olmaması, kontrol zorluğu, yeni nesil CBS sistemlerinin daha ucuz ve daha verimli olması sebebiyle, ASKİ Ankara’nın mücavir alanının 1/1.000 ölçekteki halihazır haritalarının tamamlanmasına müteakip Altyapı Bilgi Sistemi’ni kurmak için çalışmalara başlamıştır.

Toplamda 4.400 adet 1/1.000 ölçekli mevcut harita CAD ortamın-dan CBS ortamına dönüştürülmüştür. Dönüştürülen veriler bina, yol sınırı, donatı (okul, hastane vb.), yükseklik ve adres alt gruplarına ayrılarak yeniden sınıflandırılmış ve tüm Ankara çapında alt grup bazında birleştirilerek altlık olarak kullanımı kolaylaştırılmıştır.

Ayrıca, yeni döşenen kanalizasyon ve içme suyu bilgilerini de güncellemek ve bu işi en kolay ve en hızlı şekilde yapabilmek için de müteahhitlerin yaptıkları işleri bir veritabanı oluşturacak şekilde koordinatları ve öznitelik bilgileri ile birlikte teslim etmeleri sağlanmıştır.

Daha detaylı bilgi için lütfen ASKİ Proje Broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?