MapInfo Pro Advanced Modülü

MapInfo Pro Advanced; özellikle raster veri görselleştirmesini ve analizlerini gerçekleştirmek için geliştirilen MapInfo Pro içinde yer alan güçlü bir modülüdür. Raster verilerle ilgili detaylı bilgi için Raster Veri Nedir? içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Raster analiz yetenekleri ile eğim, bakı, topografya modellerini oluşturabilir, vektör katmanlarınızla ilişkilendirebilir, ileri seviye hesaplama aracı ile karmaşık ilişkiler kurabilir ve güçlü matematiksel hesaplamalar yapabilirsiniz. Advanced teknolojisiyle daha güçlü, akıllı ve basit özelliklerinden faydalanırken kısa sürede kaliteli görselleştirmeler ve analizler oluşturabilirsiniz.

Advanced modülü, MapInfo arayüzünde Raster sekmesi olarak yer almaktadır. Bu içeriğimizde Advanced modülünün yeteneklerini ele alacağız.

MRR (Multi Resolution Raster) ile Tanışın

Multi-Resolution Raster (*.mrr) veri formatı, çok büyük raster verilerde bile çok yüksek performans sağlar ve terabayt ölçeğinde veri setlerini işleyebilirsiniz.

*.mrr formatı sayesinde daha hızlı bir şekilde çok büyük verileriniz üzerinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizin dosya boyutunu diğer formatlara kıyasla daha düşük tutmaktadır. Aşağıdaki örnekte 30 metre çözünürlüğe sahip Türkiye Dem datasının *.tif ve *.mrr formatlarının dosya boyutu karşılaştırılmıştır. Dosya boyutlarını incelediğimizde *.tiff formatına kıyasla yaklaşık yarısı kadar yer tuttuğu görülmektedir.

Enterpolasyon Metotları

Enterpolasyon, bir sahaya ait toplanmış stratejik noktaların değerlerini kullanarak ara değerlerdeki noktaların değerini tahmin etmektir. Her raster hücresi etrafındaki noktaların değerlerine bağlı olarak kestirilen bir değerle ilişkilendirilir. Böylelikle sürekli bir yüzey elde edilmiş olur. Enterpolasyon ile ilgili detaylı bilgi için Enterpolasyon (İnterpolasyon) Nedir? içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte sol tarafta yer alan görselde araziden elde edilen numuneler ve değerleri yer almaktadır. Sağ tarafta ise enterpolasyon işlemi ile oluşturulan yüzey görüntülenmektedir. Oluşturulan raster yüzeyde yer alan pikseller kendi içerisinde değerler barındırmaktadır.

MapInfo Pro Advanced modülü görselde gözüktüğü gibi birçok enterpolasyon metodu ile çalışma imkanı sunmaktadır.

Enterpolasyon metotlarından iki tanesine ait görsel örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Bu çalışmada Triangulation (TIN) enterpolasyon metodunu kullanarak izohipslerden (eş yükselti eğrileri) yüzey modellenmiştir. Triangulation ile ilgili detaylı bilgi için Triangulation (Üçgenleme) Yöntemi Nedir? içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Bu çalışmada belirli bölgelerden alınan hava kirliliği numuneleri ile Minimum Curvature metodu uygulanarak hava kirliliği haritası oluşturulmuştur.

LiDAR

Advanced modülünde LiDAR verilerinizi kullanarak Canopy analizi, bina, topografya, su, vejetasyon ve yol analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. LiDAR ilgili detaylı bilgi için LiDAR Nedir? içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca MapInfo Pro ile LiDAR verileriyle analiz yapmak isterseniz LiDAR Analizi içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Raster İşlemleri

Bu bölümde Advanced Modülü’nün genel, analiz ve yardımcı işlemlerini anlatacağız.

Genel İşlemler

Genel işlemler grubunda yer alan seçenekler aşağıda açıklanmıştır:

Convert: Raster verilerinizi farklı veri formatlarına dönüştürebilirsiniz. Örnek, *.mrr formatını *.tiff formatına dönüştürebilirsiniz.

Resample: Raster verilerinizin piksel boyutunu değiştirebilirsiniz. Örnek, 5 metre çözünürlüğe sahip pikselleri 10 metre çözünürlüğe çevirebilirsiniz.

Reproject: Raster verilerinizi farklı bir projeksiyon sistemine dönüştürmek için kullanılır.

Clip: Raster verilerinizde belirli bir alanını kesip çıkarma işleminin yapılmasını sağlar.

Merge: İki veya daha fazla raster katmanını bir araya getirerek tek bir katman oluşturma işlemidir.

Rasterize: Vektör verileri raster veriye dönüştürür.

Align: Bir rasteri başka bir raster veriyle hücre boyutu, orijin ve projeksiyon eşleşecek şekilde hizalamanızı sağlar.

Combine: Birden fazla raster görüntüyü tek bir birleşik raster görüntüye dönüştürme işlemidir. Büyük alanları kapsayan veya farklı kaynaklardan alınan raster verileri birleştirmek için idealdir.

Analiz İşlemleri

Analiz işlemleri grubunda yer alan seçenekler aşağıda açıklanmıştır:

Point Inspect: Raster katmandan nokta (point) vektör katmanına veri aktarılmasını sağlar. Örnek, sayısal yükselti modeli (DEM) kullanılarak elektrik direklerinin yükseklikleri hesaplanabilir.

Region Stats: Raster katmandan alan (region) vektör katmanına veri aktarılmasını sağlar.

Line Stats: Raster katmandan çizgi (line veya polyline) vektör katmanına veri aktarılmasını sağlar.

Polygonise: Raster verinin vektör veriye dönüştürülmesini sağlar.

Classify: Raster verilerin sınıflandırılmasını sağlar.

Line of Sight: Bir hat (profil) üzerinde görünürlük analizi yapılmasını sağlar.

Filter (Filtreleme): Raster veriler üzerinde çeşitli filtreler uygulayarak veri üzerinde iyileştirme veya analiz yapma işlemidir.

Surface: Eğim ve bakı haritalarınızı bu seçenek ile oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte Sivas ilinin Divriği ilçesine ait eğim ve bakı haritalarını inceleyebilirsiniz.

Contour: İzohips (eş yükselti), izobat (eş derinlik), izoterm (eş sıcaklık), izobar (eş basınç), izoyet (eş yağış) eğrilerinin oluşturulmasında kullanılır. Aşağıdaki örnekte Ağrı Dağı’na ait sayısal yükseklik modeli verisi kullanılarak oluşturulan izohipsler görülmektedir.

Cross Section: Profil çıkarma işleminin yapılmasını sağlar. Aşağıda, örnek olarak oluşturulmuş profili inceleyebilirsiniz.

Viewshed: Görünürlük analizi yapılması için kullanılır. Aşağıdaki örnekte yangın kulesinin arazi üzerinde görebildiği ve göremediği yerler görünürlük analizi ile haritalandırılmıştır.

Volume: Hacim hesabının yapılması için kullanılır. Aşağıdaki örnekte baraj oluşturulması durumunda su yüzeyinin kapsayacağı alan ve baraj gölünün hacmi hesaplanmıştır.

Calculator (Raster Hesaplayıcı): Matematiksel işlemler yaparak yeni raster katmanlar oluşturulmasını sağlar. Örneğin, uydu görüntülerinin uygun bandları kullanılarak aşağıda gösterilen NDVI (Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi) veya NDWI (Normalize Edilmiş Fark Su İndeksi) analizlerini gerçekleştirebilirsiniz. Farklı kriterlere göre yer seçimi analizi yaparak uygun yerleri görüntüleyebilirsiniz. Calculator ilgili detaylı bilgi için Raster Calculator içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

NDVI (Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi)

Bu çalışmada uydu görüntüleri kullanılarak NDVI analizi ile Manavgat ve çevre ilçelerde meydana gelen yangın öncesi ve sonrası bitki örtüsü dağılışı haritalandırılmıştır.

NDWI (Normalize Edilmiş Fark Su İndeksi)

Bu çalışmada uydu görüntüleri kullanılarak NDWI analizi ile Meke Gölü’nün 2010 ve 2021 yıllarındaki su yüzey alanı değişimi haritalandırılmıştır.

Yer Seçimi Analizi

Calculator aracı kullanılarak belirli kriterlere göre yer seçimi analizi yapabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte yükseklik, eğim, bakı, arazi kullanım ve toprak türü bilgileri kullanılarak belirli koşullara göre uygun yerler tespit edilmiştir.

Yardımcı İşlemler

Yardımcı işlemler grubunda yer alan seçenekler aşağıda açıklanmıştır:

Export: Raster katmanlarınızı bir ASCII metin dosyasına veya bir MapInfo TAB dosyasına aktarmanızı sağlar. Raster verilerinizi ASCII metin (.txt), ESRI ASCII Grid (.asc) veya MapInfo TAB dosyası (.TAB) formatında dışa aktarabilirsiniz.

Export Image: Raster veriyi GeoTiffImage(*.tif;*tiff), Band Interleaved Image (by line) (*.bil), Band Interleaved Image (by pixel) (*.bip), Band Interleaved Image (sequential) (*.bsq), Multi-Resolution Raster(*.mrr) formatlarında görüntü olarak kaydetmenizi sağlar.

Import ASCII: İçerik olarak uygun şablona sahip ASCII metin (.txt) dosyalarınızı raster veriye dönüştürmenizi sağlar.

Warp Image: X-Y koordinatları olarak bilinen bir dizi yer kontrol noktasının raster veri setindeki konumlarla veya mekansal olarak referans verilen verilerdeki (hedef veriler) konumlarla eşleştirilmesi işlemidir. Görüntü çarpıtma, piksel konumları verilen kontrol noktalarına göre uygun şekilde ayarlanmış yeni bir görüntü oluşturur.

Virtual Raster

MapInfo Pro Virtual Raster (MVR), büyük ve detaylı raster dosyalarını (örneğin uydu görüntüleri) daha hızlı ve kolay bir şekilde kullanmanıza yardımcı olan bir özelliktir.

Virtual Raster (*.mvr) formatının sapladığı avantajlar şunlardır:

  • Büyük Raster Verileri Yönetme: Büyük dosyaları daha kolay yönetmenizi sağlar, böylece bilgisayarınız bu dosyalarla çalışırken zorlanmaz. Büyük raster veri kümeleri genellikle yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri veya ortofotolardan oluşur. MVR, bu büyük veri setlerinin yönetimini ve görselleştirilmesini daha verimli hale getirir.
  • • Hızlı Performans: Harita üzerinde kaydırma (pan), yakınlaşma ve uzaklaşma (zoom in/out) gibi işlemlerde yüksek performans sağlayarak daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunar.
  • • Düşük Bellek Kullanımı: Raster verilerin daha verimli bir şekilde sıkıştırılması ve yönetilmesi, bellek kullanımını azaltır ve sistem performansını artırır.
  • • Verimlilik Artışı: Kullanıcıların büyük raster veri setleriyle çalışırken zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.
  • • Çeşitli Formatlar: Birçok farklı raster formatını destekler ve bunları bir arada kullanmanıza olanak tanır.

Siz de MapInfo Pro Advanced yeteneklerini deneyimlemek isterseniz, Kurulumlar – Eğitim Dokümanları sayfamızdan MapInfo Pro’yu indirip kurarak 30 gün boyunca Advanced Modülü’nü ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Diğer MapInfo Blog İçeriklerimizi İncelediniz mi?

MapInfo Pro Hakkında Detaylı Bilgi