KVKK Talep Formu

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. No: 17A Bayraktar Center A Blok Kat:12 D:41 06520 Çankaya/ANKARA)  adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile iletiniz.

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlayacağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu doğru bir şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

Başvuru Sahibinin Beyanı
İşbu başvuru formu, Şirketiniz ile olan ilişkimi tespit ederek ve varsa, Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvuruma doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketiniz tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketinizin, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk tarafıma aittir.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi
Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname, imza sirküleri gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

KVKK Hakkında Bilgi Talebi

Formu doldurun, size ulaşalım.

Talep ettiğiniz içeriği bu alanda açıklayın.
Yüklemek için tıklayın veya dosyaları bu alana sürükleyin. En fazla 4 dosya yükleyebilirsiniz.
Dilekçenizi/Evraklarınızı DOC veya PDF formatında, maksimum 2 MB boyutunda yükleyebilirsiniz. ** Max. 4 dosya yükleyebilirsiniz. ** Bu alan zorunlu değildir.