Erdem ÖZAŞIK

CBS Takım Lideri

ESGAZ Başarı Hikayesi

ESGAZ Başarsoft’un DoaBİS ürününü kullanarak başarıya nasıl ulaştı?

ESGAZ A.Ş.’de 13 yıldır Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine çalışmaktayım. 2020 yılından itibaren de CBS Takım Lideri olarak görev almaktayım. Eskişehir de ilk doğal gaz kullanımı 1990 yılında BOTAŞ A.Ş. tarafından yapılan 100.000 m3/h kapasiteli A tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonu ile Eskişehir OSB alanında gerçekleşmiştir. 2004 yılında özelleştirme işlemi ile KOLİN A.Ş. şirketler grubuna katılan ESGAZ A.Ş. doğal gaz kullanımını yaygınlaştırarak Eskişehir’in modern bir çehreye kavuşmasını ve çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamıştır. ESGAZ A.Ş., 2021 yılı sonu itibarı ile 500.000 abone sayısına ulaşmıştır.

CBS öncesi alınan abonelikler metinsel bilgilerle tutulmakta, mekânsal adres verileri olmadığından gaz açma ve sayaç okuma işlemlerinde zaman kaybına, sürecin yavaş ilerlemesine sebep olmaktaydı. Abone verilerinin harita üzerinde gerçek ve doğru konumları ile tutulabilmesi, şebeke verilerinin adres verileri ile ilişkilendirilerek belirli bir düzen içerisinde görüntülenebilmesi, sorgulanabilmesi, raporlanabilmesi ve sahada çalışmaları daha hızlı, daha doğru yapılabilmesi için karar destek mekanizmasına ihtiyaç duyuluyordu.

Adres ve altyapı raporlarını oluşturmak, birimler arası bilgi akışını hızlandırmak, etkili ve doğru analiz sağlamak, bilgi fazlalığı ve tutarsızlığını önlemek, haritadaki adres altyapısı ile abone adreslerinin doğruluğunu, adres ve doğal gaz altyapısının bir arada görüntülenebilmesini, kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlamak gibi gereksinimler sebebiyle Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulaması kullanmaya ihtiyaç duyduk. ESGAZ A.Ş. olarak 2007 yılında Başarsoft ile tanıştık ve Başarsoft’un geliştirdiği CBS uygulamaları ile çalışmaya başlandı. 2012 yılında 32 bit uygulamaya geçiş yapılmış olup, 2019 yılı sonrasında ise yenilenen ara yüzü ile 64 bit DoaBİS uygulaması kullanıyoruz. Mevcut durumda abone bilgi sistemi, SCADA, stok yönetimi, talep yönetimi ve evrak kayıt sistemi gibi entegrasyonlarımız bulunmaktadır. Entegrasyonlar verilerin mekânsal niteliklerine göre sorgulanabilmesi ve çok çeşitli raporların alınabilmesine olanak sağlamaktadır. DoaBİS’in birden fazla yapıyı bir arada görüntüleyebilmesi, tüm süreçlerimizin daha hızlı ilerlemesini ve verimliliğimin artmasını sağladı.

Geldiğimiz noktada, abonelerimize ait adres bilgileri metinsel değerlerden, doğru konumlu mekânsal adres verilerine dönüştürüldü. Doğal gaz altyapısı doğru adres altlıkları ve entegre veriler ile tek bir platformda bir araya getirildi. Böylelikle iş verimliliği, süreçlerin doğru ve hızlı ilerlemesi açısında büyük katkı sağlandı.

Başarsoft’u, Coğrafi Bilgi sistemleri konusunda uzman kadrosu, yenilikçi, güncel teknolojiyle çalışmaları ve çözüm odaklı hizmet anlayışları sebebiyle tercih ediyoruz. Çözüm ortağına ihtiyaç duyan firmalara tavsiye ediyoruz.

Diğer Başarı Hikayelerimizi İncelediniz mi?

DoaBİS Hakkında Detaylı Bilgi