TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası CBS Kongresine Katıldık