Hitit Üniversitesi MYO CBS Etkinlikleri Workshop programımızı tamamladık.