Başarsoft Uzal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumundaydı

Başarsoft olarak iki yılda bir düzenlenen Uzaktan algılama ve CBS teknolojilerinin entegrasyonu konularının tanıtıldığı ve tartışıldığı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu’na katıldık.