Akıllı Şebekeler Nedir? – Akıllı Şebeke Sistemleri

Akıllı şebekeler, iş gücünü azaltan, ekonomik açıdan verimli, yüksek kaliteyi ve güvenli sunmayı amaçlayan, enerjiyi kaynaktan tüketime en uygun şekilde ve sürdürülebilir aktaran, entegrasyonunu sağlayan ve kendi kendine yeten sistemler olarak tanımlanır.

Başarsoft’un Akıllı Şebeke Uygulamaları

Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de akıllı şehirlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Akıllı şehirler kapsamında geliştirdiğimiz uygulamalar olmakla birlikte akıllı şebekeler için de birçok farklı uygulamamız bulunmaktadır. Akıllı şebekeler alanında geliştirdiğimiz Türkiye’de ve farklı ülkelerde kullanılan uygulamalarımız şunlardır:

null

Elektrik Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi

EdaBİS hakkında detaylı bilgi için butona tıklayın.

null

İletişim Altyapı Bilgi Sistemi

TelcoBİS hakkında detaylı bilgi için butona tıklayın.

null

Su ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi

SudaBİS hakkında detaylı bilgi için butona tıklayın.

PwrMetrix Sm

PwrMetrix

PwrMetrix hakkında detaylı bilgi için butona tıklayın.

null

Doğalgaz Altyapı ve Yönetim Bilgi Sistemi

DoaBİS hakkında detaylı bilgi için butona tıklayın.

Asukayıp Sm

Akıllı Su Kayıpları Yönetimi Platformu

ASUKAYIP hakkında detaylı bilgi için butona tıklayın.

Akıllı Şebekelerin Temel Yapısı

Akıllı şebekenin çalışma prensibi temel olarak tüm enerji üretim ve tüketim altyapısının tek merkezden yönetilmesi ilkesine dayanır. Doğalgaz, elektrik, su ve telekomünikasyon sistemlerinin her biri kendi içerisinde tek merkezden yönetilir ve sistemlerin verimli çalışması sağlanarak altyapı yönetimi gerçekleştirilir. Bu açıdan konu ele alındığında akıllı şebekeler çağımız bilgisayar ve ağ teknolojisinin günümüz şebekelerine coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla entegre edilmesidir. Veriyi akıllı bir şekilde işleyip yorumlar ve aldığı data analizlerine göre ihtiyaçları yönetir.

Akıllı şehirler için önemli bir bileşen olan akıllı şebekeler güvenilirlik, kullanılabilirlik ve verimlilik çağına taşımak için büyük rol oynamaktadır. Klasik şebeke sistemlerinden akıllı şebekelere geçiş döneminde akıllı şebekeden öngördüğümüz faydaların gerçeğe dönüşmesini sağlamak için testler, teknoloji iyileştirmeleri, tüketici eğitimi, standartlar, yönetmeliklerin geliştirilmesi ve projeler arasında bilgi paylaşımı yapılması kritik önem taşıyacaktır.

Akıllı şebekeler yapısı bakımından aşağıdaki özellikleri kapsamaktadır:

 • • Gözlemlenebilir (ölçülebilir ve görselleştirilebilir),
 • • Kontrol edilebilir (ayarlanabilir ve optimize edilebilir),
 • • Otomatikleştirilmiş (uyarlanabilir ve kendi kendini onarabilir),
 • • Tam entegre edilmiş (çeşitli enerji kaynaklarını bir araya getirerek mevcut sistemlerle çalışabilir)

Akıllı Şebeke Avantajları

Akıllı şebeke sistemlerinin sağladığı avantajları şunlardır:

 • • Merkezi bir sistemden yönetilebilmesi,
 • • Şebekelerin uzaktan anlık olarak takip ve kontrolünün yapılabilmesi,
 • CBS tabanlı canlı veri tabanına sahip olması,
 • • Envanterin birbiriyle ilişkili, şebeke işletme kurallarına ve kullanıcıların yetki seviyesine göre yönetimi,
 • • İç ve dış sistemlerle entegrasyonun yapılabilmesi (Çağrı Merkezi, ABYS, UAVT, SCADA, TAKBİS, ERP, CRM vs.),
 • • Abone, sokak, bina ve alan bazında tüketim ve faturalama analizleri,
 • • Yeni tesis, kesinti, arıza-bakım takibi ve etkilenecek abonelerin tespiti,
 • • Kayıp kaçak oranının azaltılması,
 • • Saha ekiplerinin kolay yönetimi ve arıza sırasında en kısa sürede müdahale edilebilmesi,
 • • Elde edilen verilerle sistemin ihtiyaç duyacağı yatırımların daha iyi planlanabilmesi,
 • • Verimlilik ve maliyet odaklı ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş raporların oluşturulabilmesi,
 • • Maliyet, enerji ve zaman tasarrufu.

Akıllı Şebeke Bileşenleri

Akıllı şebekelerin temel bileşenleri şunlardır:

 • Akıllı Uzaktan Merkezi Kontrol •
 • Akıllı İstasyonlar •
 • Akıllı Üretim •
 • Akıllı Dağıtım •
 • Akıllı Sayaçlar •
 • Bütünleştirilmiş Haberleşme •
Akıllı Şehirler Planlaması

Akıllı Şebekeler Güç Yönetimi Nedir?

Şehirler akıllı bir şebeke sistemi ile şiddetli fırtınalar, depremler veya terör saldırıları gibi acil durumlara karşı hazırlıklı olmaktadır. Bir elektrik kesintisi meydana geldiğinde kesintileri büyük ölçekli kesintiler haline dönüşmeden önce algılar ve izole eder. Yeni teknolojiler ile acil bir durum esnasında elektrik kesintisi olması durumunda acil durum hizmetlerine elektrik yönlendirilebilmektedir.

Günümüzde klasik şebeke sistemlerinin kullanıldığı herhangi bir yerde elektrik kesintisinin olması durumunda domino etkisi yaratarak birçok insan faaliyeti (bankacılık, trafik vb. gibi) aksayabilmektedir. 2012 yılında Hindistan’da yaşanan elektrik kesintisi örnek olarak gösterilebilir. Hindistan’da yer alan elektrik şebekelerinin yarısından fazlasının çökmesiyle ülke için iki gün boyunca hayat durmuştur. Fakat Hindistan’da klasik şebeke sistemi yerine akıllı şebeke sistemi kullanıyor olsaydı bu kadar büyük bir kesinti meydana gelmezdi. Akıllı şebeke sistemlerinde anlık olarak izleme ile meydana gelen arıza çok daha erken teşhis edilebilirdi. Bunun yanında akıllı şebekeler Hindistan gibi kaçak kullanım oranının fazla olduğu ülkelerde kaçak kullanımın önüne geçerek güç yönetimini etkin olarak sağlamaktadır.