Sunumlar

Türkçe Sunumlar (TR)

   İngilizce Sunumlar (EN)

Hoşgeldiniz ve Açılış Konuşmaları

Kentsel Alanlarda Arazi Kullanım Haritası

Haber Alma ve Yayma Sistemi Projesi

CBS Yeniden Yapılandırma Projesi

Google Cloud Platform

What’s New in Location Intelligence

Mekansal Tabanlı Mobil İş Emri Yönetim Sistemi

Kargo Operasyonları CBS Entegrasyonu

Eczanem Nerede?

Elektronik Su Yönetim Sistemi

Başar Map Server

Veri Analiz Platformu

Başarsoft’tan Yeni Açılım: Uzaktan Algılama Teknolojileri

Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan da Takip Edebilirsiniz