100 Euroluk Ürünün 80 Eurosu Yazılım

Bloomberg HT’de İş Dünyası programına konuk olan Başarsoft CEO’su ve YASAD Başkanvekili Alim Küçükpehlivan, yazılım sektörüne ilişkin soruları cevaplandırdı. 

Programda, yazılımda millileşme hamlesi; ihraç ürünlerimizin daha fazla yazılım değeri içermesi; sektöre yeni yazılımcıların yetiştirilmesi; üniversitelerimizin teknoloji altyapısı; pandemi sonrası insanların sanal yerine gerçek dünyada vakit geçirmeyi tercih ettikleri gibi pek çok başlık gündeme geldi.

Sanaldan gerçek dünyaya dönüş var

Zeliha Saraç’ın sunduğu programda, insanların pandemi sonrası reel dünyaya daha sıkı sarılmaya başladıklarını; daha çok seyahat eder hale geldiklerine dikkat çeken Küçükpehlivan, sanal dünyada yapılan paylaşımların, orada geçirilen vakitlerin her geçen gün azaldığını söyledi:

“Artık metaverse ortamı, orada satılan arsalar, tablolar konuşulmuyor. İnsanlar gerçek dünyada seyahat ediyorlar. THY hisseleri bunu gösteriyor zaten; tüm dünyada olduğu gibi.”

Sektöre yazılımcı yetiştirilmesi

Yeni yazılımcı yetiştirilmesine ilişkin yaşanan sorunlar hakkındaki görüşleri sorulan Küçükpehlivan, büyük çaplı üniversitelerimizin bile bilgisayar-yazılım bölümlerinde yeterli güncel teknolojik altyapı-laboratuvarlara sahip olmadıklarını, bu yüzden gençlerin yeni teknoloji bilgisayarları görmeden, elektronik devre görmeden mezun olabildiklerine dikkat çekti.

Yazılımcı yetiştirilmesinde Çin’den örnek veren Küçükpehlivan, özellikle matematik ve mühendislik bölümlerinin yazılıma daha hızlı adapte olabildiklerini söyledi: “Diğer ülkeler nasıl yapıyor diye bakmak lazım. Mühendislik ve matematik bölümlerinden mezun olanlar, çok hızlı yazılıma adapte olabiliyorlar. Bizimde yapmamız gereken bu. Çin’de 100 üniversite mezunundan 40’ı mühendislik veya matematik bölümünden mezun. Dolayısıyla bunlar çok hızlı bir şekilde yazılımcı olabiliyorlar. Ülkemizde de bu bölüm mezunlarını 3-6 aylık eğitimlerle yazılımcı yapabilmemiz mümkün. Şu anda plansız bir şekilde ya da firmalar kendi içlerinde eğitimlerle bu süreci yürütmeye çalışıyor.”

100 Euroluk ürünün 80 Eurosu yazılım

Aldığımız yabancı bir metanın ya da ithal ettiğimiz bir malın, (bu telefon ya da araba olabilir) içindeki yazılıma çok ciddi para ödediğimizi belirten Küçükpehlivan, Türkiye’nin de yurtdışına sattığı ürünlerdeki yazılım payının artırılması gerektiğini söyledi: “Bizim satıcımız araba satıyorsa, bu 20 bin euroysa bunun 18 bin eurosu yurtdışından geliyor ve bunun 2 bin Eurosunu Biz Türkiye’de ekleyebiliyoruz. Halbuki bunun 10 bin Eurosunu yurtdışından getirip, 10 bin Eurosunu Türkiye’de ekleyebilir hale gelmemiz lazım.

Hem materyal üretimini hem de yazılım kısmını Türkiye’de yapıyor olmamız lazım. Örneğin bir Türk kahve makinesi, aslında birkaç elektronik devre sensörle oluşmuş bir şey ama içine koyduğumuz yazılımla makine Türk kahvesi yapar hale geliyor. Aslında 100 Euroluk bir makinanın 80 Eurosu yazılım. İşte o zaman biz daha fazla değer üretmeye başlayacağız. Bu döngüye birçok ürünü koyabiliyor olmamız lazım.”

Başarsoft 2023 hedefleri

Saraç’ın, Başarsoft 2023 planlarına ilişkin sorusuna ise Küçükpehlivan, ihracat öncelikli planlama yaptıklarına dikkat çekti: “2023 hepimizin planlamakta olduğu bir yıl. İyi gidecek işlerimizi çarpanı artı daha fazla olan işlerimizi büyütüyoruz. İhracat öncelikli bakıyoruz. Müşteri sayısı daha fazla olan ürünlerimize yatırım yapıyor üzerinde daha fazla çalışıyoruz. Sektör olarak yazılım yüzde 20 büyüme oranına sahip. Şanslı sektörlerdeniz. Bu anlamda tek ihtiyacımız kaybettiğimiz bilişimciyi üretim hattına tekrar koyabilmek.” 

Millileşme hamlesi

Ülkemizin başta savunma sanayi, otomotiv gibi alanlarda dikkat çeken millileşme hamlesine vurgu yapan Küçükpehlivan, bu adımların daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi: “Dünya genelinde yaşanan çip sıkıntısı ve buna bağlı sektörler yerine, çipe bağlı olmayacak daha geniş kullanımı olan, kurumsal çözümler yani bankacılık gibi finans gibi zaten altyapısı oturmuş sektör ve ürünlere yönelik desteklerin artırılması gerekmektedir.”

Yazılı ve Görsel Basında Başarsoft

Bizden Haberler’i İncelediniz mi?