Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) Etkinliğine Katıldık