Datamine Discover & 3D

Datamine Discover & 3D; jeologlar, madenciler, çevre bilimciler, haritacılar, saha yöneticileri ve veritabanı yöneticileri için hazırlanmış coğrafi bilgi sistemi sunan bir MapInfo eklentisidir.

Yer bilimciler için yer bilimciler tarafından tasarlanmıştır. Sahadan gelen verileri harita üzerinde gösterip analizini yapabilirsiniz.

Anomali sonuçlarını harita üzerinde gösterilebilir ve çıkan sonuçlar kontrol edilerek hatalar düzeltilebilir. Enterpolasyon yöntemleri ile dağım analizi yapılarak verilerin nerelerde yoğunlaştığı gözlenebilir. Anomali sonuçları üzerinde istatistik değerleri hesaplama, korelasyon matrisi ve verilerin dağılımlarını gösterir.

Yükseklik, jeokimyasal, jeofiziksel, hidrojeolojik, meteorolojik, topoğrafik, kimyasal ve çevresel yüzeylerden gelen bilgileri harita üzerine döker, modellenebilir. Bunlara ek olarak eğim ve bakı gibi haritalarda çıkartılabilir ve analizleri yapabilirler.

Datamine Discover & 3D ile Verilerinizi 3. Boyutta Analiz Edin

Sondajlarınızı hem 2 boyutlu hem 3 boyutlu olarak görüntüler. Cevher alanınızın sınırlarını belirleyip bir sonraki adımda yeni sondajı nereye atılacağı konusunda karar vermenizi sağlar. Sondajlar üzerinden planlar, loglar, bölümler oluşturup yeraltı hakkında bilgi verir.

Aynı stillerle oluşturulan haritalarda stil kargaşasına son verip oluşturmuş olduğunuz kütüphane bilgileri ile renksiz haritaları veritabanındaki bilgilerle çok daha kısa sürede otomatik olarak renklendirir.

MapInfo’nun çizim yetenekleriyle çizilmiş haritaları ölçekli çıktılar haline getirir. Ayrıca bölümleri de ölçekli ve gridli çıktılar üzerinde gösterilebilir.

Daha detaylı bilgi için lütfen Datamine Discover & 3D Broşürümüzü inceleyiniz.

Soru ve önerilerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?