BEN DE CBS İSTİYORUM !

Distribütörü olduğumuz ürünler konusunda eğitime tam destek sağlamaktayız. Sizler de bu eğitimlere katılmak veya üniversitenizde/kurumunuzda ücretsiz CBS Günü Etkinliği düzenlememizi isterseniz, sağ tarafta bulunan bağlantılardan size ulaşabileceğimiz formu doldurmanız yeterli olacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kimler İçin ?

Coğrafi Bilgi Sistemleri birçok farklı sektörlerde, birden çok birimin birlikte kullanabileceği çok disiplinli bir sistemdir.

Mekana hitap eden her sektör için gerekli, hatta zorunlu bir sistem olan CBS; çevre, coğrafya, harita, maden, jeoloji, şehir planlama, altyapı, elektrik, istatistik, bankacılık, inşaat, sağlık, ulaşım, lojistik, edebiyat, eğitim, güvenlik, alışveriş ve sayamadığımız birçok sektörde aktif olarak kullanılmaktadır.

– Jeoloji ve Topoğrafya Haritaları Üretme
– Jeolojik birimler üzerinden sorgu yapma
– Minerallerin harita üzerinde değer aralığına göre renklendirilmesi
– Sondaj için alınan koordinatların harita üzerinde gösterilmesi

– İmar ve kadastro haritaları üretme
– İmar haritaları üzerinden ada/parsel sorgusu
– Toplulaştırma için arazi renklendirme analizi
– Arazi kullanım haritalarını oluşturma ve sorgulama
– Arazi üzerinden alınan koordinatların haritalandırılması

– Demografik, Topografik ve jeolojik haritalar üretme
– Arazi kullanımı haritaları üretme
– Yıllara göre değişim haritaları üretme
– Yerüstünü 3 boyutlu modelleme, eğim, bakı ve curvature haritaları üretme
– Heyelan, erozyon, su baskını, kaya düşmesi analizleri
– Uygun yer seçim analizleri
– Risk bölgeleri ve koruma bölgeleri oluşturma
– Görünürlük analizleri

– Tüm müşterilerin harita üzerine aktarılması
– Müşteriler üzerinde sorgu ve analiz yapılması
– Analizler sonucu şube açmak için en uygun yer seçimi

– Tüm aboneleri harita üzerinde görme
– Elektrik şebekelerinin harita üzerine aktarılması ile tüm hattın kontrolünün sağlanması
– Hatlardaki yük durumlarının harita üzerinden takip edilmesi
– Aboneler üzerinde sorgu ve analizler yapma
– Bir direk ya da trafodan beslenen tüm abonelerin harita üzerinde gösterimi

– ÇED raporları için harita üretimi
– Yeraltı suyu modellemesi ve yönetimi için harita üretimi
– Kati atık depolama alanları için uygun yer tespiti
– Su dağıtımı, Atıksuların toplanması, arıtılması, deşarj edilmesi ve yeniden kullanılması sürecinin harita üzerinden kontrolü
– Gürültü ve kirlilik haritaları üretimi
– Özel çevre koruma alanlarının izlenmesi için harita oluşturma

– Yapılan saha araştırmalarında analiz haritalarının oluşturulması
– Anket sonuçlarının harita üzerine işlenerek yoğunluk haritaları oluşturulması
– Programa aktarılan verilere mekânsal analizler uygulanması

– Hastalıkların yoğunluk haritalarının oluşturulması
– Hastalıkların çevresel etkenlerle ilişkisi analizleri yapılması
– Hastalığa sebep olan kaynakların tespiti için harita oluşturulması

– Depoların harita ortamına aktarılması ile 5N1K sorularına yanıt verebilecek şekilde kontrolünün sağlanması
– Nakliye araçları için optimize rota hesaplanması

– Sosyo-ekonomik şehir haritaları oluşturma
– İmar, Çevre düzeni planı çalışmalarında harita üretimi
– Nazım imar planı ve uygulama imar planı haritaları oluşturma

– Rota, süreç ve maliyet optimizasyonları
– Mekansal Karar destek sistemleri oluşturma
– Yer seçimi analizleri

– Harita bazlı programlama
– YBS (Yönetim Bilişim Sistemleri) entegrasyon
– En kısa yol hesaplama

ve Nerede? sorusunun ihtiyaç duyulduğu her alanda…

MapInfo Pro Logo New