HGK Onayı

hgklogo

Başarsoft Haritaları için
Harita Genel Komutanlığı (HGK) Onay Yazıları

Yöngüdüm (navigasyon) amaçlı hazırlanan “Türkiye Yol ve Yerleşim Haritası”na ait onay

Bu harita, Bakanlar Kurulunun 05.07.1994 tarih ve 94/5856 Karar Sayılı Yönetmeliği gereği, sadece Türkiye’ye ait coğrafi yer isimleri ve ülke sınırları yönünden MSB Harita Genel Komutanlığınca incelenerek 02 Haziran 2017 tarih ve P.P.D:0680-204845-12/Yurt İçi İlş.Ş.(4) sayılı yazı ile uygun bulunmuştur. Haritada/ Haritalarda yer alan tarihî, kültürel, siyasi vb. bilgilerin sorumluluğu üretici kuruluşa aittir.