Faaliyet alanlarımız

Başarsoft tüm Türkiye’nin yollarını, illerini, ilçelerini içeren dijital haritasını üretmektedir. Bu dijital harita belli zaman aralıklarında güncellenmektedir.

Dijital harita üretmek için kullanılan veriler sahadan 250 kriter dahilinde toplanır. Bu 250 kritere; çıkmaz sokaklar, gidiş-geliş yönleri, trafik kuralları dahildir ve bu kriterler navigasyon yazılımları, navigasyon cihazları araç takip sistemleri için navigasyon destekli olarak kullanılır.

Üretilen harita tabanlığı üzerinden ihtiyaçlara özel olarak yazılımlar geliştirilir. Bu yazılımlar müşteri ihtiyaçlarına göre ya da başarsoft paket ürünleri olarak pazarlanabilir.

Elektrik, su-kanalizasyon, doğalgaz, telekom ve fiber gibi sistemler için harita tabanlı envanter kontrollü yapan ağ yönetim sistemleri yazılımları üretir.

Kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda, kurumlara özel harita tabanlı sahadan veri toplama, veri düzenleme ve yazılım geliştirme hizmetleri ile kurumlara özel projeler üretilir.

Özel kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, kurumlara özel harita tabanlı sahadan veri toplama, veri düzenleme ve yazılım geliştirme hizmetleri ile kurumlara özel projeler üretilir.

MapInfo, luciad, encom discover gibi distribütörlüğü yapılan CBS yazılımlarının lisans satışı

Distribütörlüğü yapılan yazılımların eğitim desteği ve teknik desteği

Üretilmiş projelerin uzmanlar tarafından kullanılabilmesi için eğitim desteği ve teknik destek

CBS alanında üniversitelere verilen eğitim hizmetleri

  • Kamu kurumları için sahadan CBS veri toplama

 

Kamu kurumlarına özel projeler için sahadan veri toplama

 

  • Özel kurumlar için sahadan CBS veri toplama

 

Özel kurumlar için sahadan veri toplama

 

  • Altyapı kurumları için sahadan CBS veri toplama

 

Altyapı kurumlarına özel elektrik, doğalgaz, telekom, su – kanalizasyon sistemlerine özelleşmiş verilerin sahadan toplanması

 

  • Navigasyon ve dijital harita verilerinin sahadan toplanması

 

Altyapı kurumlarına özel elektrik, doğalgaz, telekom, su – kanalizasyon sistemlerine özelleşmiş verilerin sahadan toplanması Navigasyon cihazları ve sağlanan haritaların güncelliğini korumak için sahadan veri toplanması

Haritayı akıllı hale getirmektir. Rater bir haritayı veya görüntüyü vektörel bir hale döştürmektir.

Sayısallaştırılmış verileri düzeltme, Cad dosyalarını çevirme gibi verileri CBS programlarının çalışabileceği formatlara dönüştürme

Başarsoft kurumlara harita verilerini sayısallaştırıken ya da oluşturuken danışmanlık yapar.

Kurumlara CBS yazılımları için yazılımcı gönderebilir ya da yazılımlarına CBS için danışmanlık verebilir.