Temiz bir çevre için daha kolay ve daha ucuz atık toplama sistemi

ContainX (Atık Toplama Kontrol Sistemi) coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir analiz ve yönetim mekanizmasıdır. Konteyner ve çöp toplama araçlarının etkin kullanılması ile analiz ve planlamalara olanak sağlar. Harita üzerine konumlandırılan koordinatlı konteynerler ve çöp toplama araçlarının kontrolü ile bize sorun yaratan kritik noktalarda karar mekanizması sağlar.

Planlamalara olanak sağlayan yapısı ile hangi konteyner nerede, ne kadar yer değiştirmiş, doluluk oranları gibi sorulara cevap verebildiği gibi, araçların takibi ve güzergah optimizasyonu ile yakıt tasarrufu ve gereksiz iş yükünü ortadan kaldırmayı amaçlar.

www.containx.net

Kategorilendirilen konteynerleri harita üzerinde ayrı ayrı görüntülenmesi

Etiket ile hangi konteynerin hangi sıra ile alınacağının görüntülenmesi

Yeraltı konteynerleri için doluluk ve sıcaklık bilgileri

Belirlenen mesafeden fazla yer değiştirme olursa uyarı mekanizması

Atık konteynerlerinin yer değiştirmesi ve bunun hakkında rapor alınması

Yer değiştirmelerin harita üzerinde görüntülenmesi

Kayıt sistemi ile çöp alınmadan halka sms ile bilgilendirme

Araçların planlanan güzergahtaki hareketinin simülasyonu

Adres seçimi yapılarak istenilen bölgenin analiz edilmesi

Araçların planlanan ve gerçekleşen güzergahlarının görünmesi

ATS ile araçları anlık olarak takip etme