BEN DE CBS İSTİYORUM !

Distribütörü olduğumuz ürünler konusunda eğitime tam destek sağlamaktayız. Sizler de bu eğitimlere katılmak ve üniversitenizde veya kurumunuzda ücretsiz CBS Günü Etkinliğimizi düzenlememizi isterseniz, sağ taraftaki linklerden ulaşabileceğiniz formu doldurmanız yeterli olacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kimler İçin ?

Coğrafi Bilgi Sistemleri çok farklı sektörlerde, birden çok birimin birlikte kullanacağı çok disiplinli bir sistemdir.

Mekana hitap eden her sektör için gerekli ve hatta zorunlu bir sistem olan CBS, elektrik, maden, çevre, coğrafya, harita, istatistik, bankacılık, jeoloji, inşaat, sağlık, ulaşım, lojistik, şehir planlama, altyapı, edebiyat, eğitim, güvenlik, alışveriş ve sayamadığımız daha onlarca sektörde aktif olarak kullanılmaktadır.

– Jeoloji ve Topoğrafya Haritaları Üretme
– Jeolojik birimler üzerinden sorgu yapma
– Minerallerin harita üzerinde değer aralığına göre renklendirilmesi
– Sondaj için alınan koordinatların harita üzerinde gösterilmesi
– Sondaj verilerine göre 3 boyutlu yeraltı ve yeryüzü modellemesi

– İmar ve kadastro haritaları üretme
– İmar haritaları üzerinden ada/parsel sorgusu
– Toplulaştırma için arazi renklendirme analizi
– Arazi kullanım haritalarını oluşturma ve sorgulama
– Arazi üzerinden alınan koordinatların haritalandırılması

– Demografik, Topografik ve jeolojik haritalar üretme
– Arazi kullanımı haritaları üretme
– Yıllara göre değişim haritaları üretme
– Yerüstünü 3 boyutlu modelleme, eğim, bakı ve curvature haritaları üretme
– Heyelan, erozyon, su baskını, kaya düşmesi analizleri
– Uygun yer seçim analizleri
– Risk bölgeleri ve koruma bölgeleri oluşturma
– Görünürlük analizleri

– Tüm müşterilerin harita üzerine aktarılması
– Müşteriler üzerinde sorgu ve analiz yapılması
– Analizler sonucu şube açmak için en uygun yer seçimi

– Tüm aboneleri harita üzerinde görme
– Elektrik şebekelerinin harita üzerine aktarılması ile tüm hattın kontrolünün sağlanması
– Hatlardaki yük durumlarının harita üzerinden takip edilmesi
– Aboneler üzerinde sorgu ve analizler yapma
– Bir direk ya da trafodan beslenen tüm abonelerin harita üzerinde gösterimi

– ÇED raporları için harita üretimi
– Yeraltı suyu modellemesi ve yönetimi için harita üretimi
– Kati atık depolama alanları için uygun yer tespiti
– Su dağıtımı, Atıksuların toplanması, arıtılması, deşarj edilmesi ve yeniden kullanılması sürecinin harita üzerinden kontrolü
– Gürültü ve kirlilik haritaları üretimi
– Özel çevre koruma alanlarının izlenmesi için harita oluşturma

– Yapılan saha araştırmalarında analiz haritalarının oluşturulması
– Anket sonuçlarının harita üzerine işlenerek yoğunluk haritaları oluşturulması
– Programa aktarılan verilere mekânsal analizler uygulanması

– Hastalıkların yoğunluk haritalarının oluşturulması
– Hastalıkların çevresel etkenlerle ilişkisi analizleri yapılması
– Hastalığa sebep olan kaynakların tespiti için harita oluşturulması

– Depoların harita ortamına aktarılması ile 5N1K sorularına yanıt verebilecek şekilde kontrolünün sağlanması
– Nakliye araçları için optimize rota hesaplanması

– Sosyo-ekonomik şehir haritaları oluşturma
– İmar, Çevre düzeni planı çalışmalarında harita üretimi
– Nazım imar planı ve uygulama imar planı haritaları oluşturma

– Rota, süreç ve maliyet optimizasyonları
– Mekansal Karar destek sistemleri oluşturma
– Yer seçimi analizleri

– Harita bazlı programlama
– YBS (Yönetim Bilişim Sistemleri) entegrasyon
– En kısa yol hesaplama

ve Nerede sourusunun ihtiyaç duyulduğu her alanda…